Næringsmiddeltrygghet - ISO 22000

ISO 22000:2018 er et styringssystem for næringsmiddeltrygghet hvor en organisasjon viser sin evne til å kontrollere matvaresikkerhet og sikre at matvarene er trygge som menneskeføde.

ISO 22000:2018 kan anvendes i alle organisasjonstyper uavhengig av størrelse, som er involvert i ethvert aspekt av matvarekjeden.

ISO 22000:2018 sikrer at organisasjonen møter følgende krav:

  • Planlegging, implementering, drift, vedlikehold og oppdatering av et velegnet styringssystem for matvaresikkerhet som sikrer trygg mat for forbrukeren
  • Forbrukerkrav blir evaluert, vurdert og demonstrert i forhold til krav om samsvar med gjeldende regelverk
  • Spørsmål om matvaresikkerhet blir effektivt kommunisert til leverandører, kunder og andre relevante parter i matvarekjeden
  • Overholdelse av sin egen policy for matvaresikkerhet

Overholdelse av ISO 22000:2018-krav kan vises ved bruk av interne og/eller eksterne ressurser.

Hvordan gjennomføres sertifiseringsprosessen?

  • Sertifiseringsprosessen begynner med et innledende møte for å avgjøre uformelt om selskapet oppfyller kravene til ISO 22000:2018 eller om tiltak må gjennomføres før sertifiseringsrevisjonen. Denne gjennomgangen inkluderer alle aspektene til styringssystemet for næringsmiddeltrygghet oppgitt ovenfor.
  • Sertifiseringen vil gjennomgå alle kravene i ISO 22000:2018 og om selskapet har fulgt opp og implementert eventuelle avvik.
  • Et avsluttende møte vil bekrefte avvik som må lukkes før utstedelse av sertifikat.

Sertifikatet vil bli utstedt med 3 års gyldighet og vil være gjenstand for årlige overvåkingsrevisjoner.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Bente Marie Stein, Sales and Marketing Manager: bente.marie.stein@nemko.com
Viktoriya Kuryltso, Sales Assistant: viktoriya.kuryltso@nemko.com