Energi - ISO 50001

ISO 50001:2018 bistår organisasjonen med å styre sine energiaspekter og gir grunnlag for energisparing.

Et ISO 50001:2018-sertifikat gir høy troverdighet på energiområdet. En slik sertifisering bidrar til å å fokusere på og oppnå energisparing. Den bidrar også til å vinne markedsadgang på områder hvor et godt ry innen energispørsmål teller, og hvor effektiv energiledelse er et kriterium for å bli godkjent som leverandør.

Overholdelse av ISO 50001:2018 skal sikre følgende:

  • Alle viktige energiaspekter er identifisert
  • Kontroll av energiaspektene for å redusere energiforbruket
  • Kontinuerlig forbedring angående energi er et krav
  • Ekstern anerkjennelse
  • Bedre troverdighet i relasjon til finansiering
  • Økt troverdighet i forhold til kunder
  • Kostnadsbesparelser ved å minimere sløsing av energi

Hvordan gjennomføres sertifiseringsprosessen?

Hovedhensikten til systemrevisjonene er å identifisere potensielle forbedringer i organisasjonens energiaspekter.

Sertifiseringsprosessen består av to faser:

  • Fase 1 består av et besøk hos virksomheten for å gjennomgå status av organisasjon, systemdokumentasjon, infrastruktur, osv. for å vurdere nivået av dagens energistyringssystem.
  • Fase 2 er en sertifiseringsrevisjon som evaluerer systemdokumentasjonen i forhold til kravene i ISO 50001:2018-standarden. Denne gjennomgangen vil gi tilbakemelding til organisasjonen om eventuelle avvik som må korrigeres før sertifikat innvilges.

Sertifiseringen vil være gyldig i 3 år etter at den er innvilget. I løpet av denne perioden vil det bli utført årlige overvåkingsrevisjoner.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Bente Marie Stein, Sales and Marketing Manager: bente.marie.stein@nemko.com
Viktoriya Kuryltso, Sales Assistant: viktoriya.kuryltso@nemko.com