Ytre miljø - ISO 14001

ISO 14001:2015 er et system for miljøledelse der livsløpet til virksomhetens produkter og tjenester legges til grunn for valg av vesentlige miljøaspekter. Med basis i de 3 grunnpilarene miljø, samfunn og økonomi skal virksomheten økte sin miljøprestasjon.

Et ISO 14001-sertifikat gir høy troverdighet på miljøområdet. En slik sertifisering bidrar til å vinne markedsadgang på områder hvor et godt ry i miljøspørsmål teller, og hvor effektiv miljøledelse er et kriterium for å bli godkjent som leverandør.

Overholdelse av ISO 14001:2015 skal sikre følgende:

  • Sett i et livsløpsperspektiv er alle vesentlige miljøaspekter identifisert
  • Kontroll med miljøaspektene for å forhindre negativ miljøpåvirkning
  • Øke endringsevnen for å forbedre miljøprestasjonen
  • Ekstern anerkjennelse
  • Bedre avtaler med forsikringsselskaper
  • Bedre troverdighet i relasjon til finansiering
  • Økt troverdighet i forhold til kunder
  • Kostnadsbesparelser ved å minimere sløsing (av energi, materialer, osv.)

Hvordan gjennomføres sertifiseringsprosessen?

Hovedhensikten til systemrevisjonene er å identifisere potensielle forbedringer i organisasjonens miljøprestasjon.

Sertifiseringsprosessen består av to faser:

  • Fase 1 består av et besøk hos virksomheten for å gjennomgå status av organisasjon, systemdokumentasjon, infrastruktur, osv. for å vurdere nivået av dagens miljøstyringssystem.
  • Fase 2 er en sertifiseringsrevisjon som evaluerer ledelsessystemet i forhold til kravene i ISO 14001-standarden. Denne gjennomgangen vil gi tilbakemelding til organisasjonen om eventuelle avvik som må korrigeres før sertifikat innvilges.

Sertifiseringen vil være gyldig i 3 år etter at den er innvilget. I løpet av denne perioden vil det bli utført årlige overvåkingsrevisjoner.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Bente Marie Stein, Sales and Marketing Manager: bente.marie.stein@nemko.com
Viktoriya Kuryltso, Sales Assistant: viktoriya.kuryltso@nemko.com