NS-EN ISO 9001 Kvalitetsstyring

ISO 9001:2015 er et system for kvalitetsledelse som er utviklet for å skape økt kundetilfredshet.

Sertifisering av det interne kvalitetssystemet er en bekreftelse fra et uavhengig, kompetent og akkreditert organ om at virksomheten overholder kravene til en internasjonalt anerkjent kvalitetssystemstandard.

ISO 9001:2015 er utviklet for å bistå med følgende:

  • Øke kundetilfredshet gjennom ledelsesfokus og bevissthet i virksomheten
  • Forbedre markedsføring gjennom forståelse av egen kontekst og interesseparters krav
  • Forbedre ansattes motivasjon, årvåkenhet og arbeidsmoral
  • Øke evnen til å gjøre endinger og forbedringer til beste for kunden
  • Fremme internasjonal handel
  • Øke lønnsomhet
  • Redusere svinn
  • Øke produktivitet

Sertifisering i henhold til ISO 9001:2015 viser at organisasjonen oppfyller standardkravene. En hovedhensikt med standarden og sertifiseringen er å bekrefte at organisasjonen er i stand til å kontinuerlig forbedre sine prosesser. Sertifisering utført av et eksternt organ skaper tillit.

Hvordan gjennomføres sertifiseringsprosessen?

Sertifiseringsprosessen består av to faser:

  • Fase 1 består av et besøk hos virksomheten for å gjennomgå status av organisasjon, systemdokumentasjon, infrastruktur, osv. for å vurdere nivået av dagens kvalitetssystem.
  • Fase 2 er en sertifiseringsrevisjon som evaluerer systemdokumentasjonen i forhold til kravene i ISO 9001-standarden. Denne gjennomgangen vil gi tilbakemelding til organisasjonen om eventuelle avvik som må korrigeres før sertifisering kan utstedes.

Sertifiseringen vil være gyldig i 3 år etter at den er innvilget. I løpet av denne perioden vil det bli utført årlige overvåkingsrevisjoner.

 

 

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail