Koreanske energikrav for elektriske produkter

I Korea er det tre forskjellige programmer som dekker energiforbruk til elektriske produkter.

  1. Krav i av- og standbymodus (Tvungent)
  2. Krav til høy-effektive apparater (Tvungent)
  3. Energimerkekrav (Frivillig)

 

Nemko tilbyr full markedsadgang i Korea med hensyn på energi via vårt laboratorium i Korea.

Kontakt:

cheonho.kim@nemko.com
Tel : +82 31 330 1707
(Direct) Mob. : + 82 10 8695 2866.

Eller

Jonivar.tidemann@nemko.com

Tel : 22 96 04 55

(Direct) Mob. : 950 72469