REACH, kjemikaliedirektivet i Europa

REACH, det europeiske kjemikaliedirektivet (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) som omhandler registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier gjelder også i Norge.

Nemko hjelper fabrikanter og importører med å oppfylle forpliktelsene.

Fabrikanter og importører trenger å oppfylle kravene til substanser i artikler i REACH.

Kravene kan inkludere:

  • Registrering av substanser
  • Notifisering av substanser
  • Informasjon om substansene
  • Oppfyllelse av restriksjonene mot farlige substanser

Tjenestene fra Nemko omfatter:

  • Veiledning mhp. system, krav og hvilke kjemiske substanser som er relevante å overvåke for ditt produkt.
  • Analyse av kjemikalier
  • Oppdateringstjenester