CE merking

Nemko kan løse din utfordring med CE merking!

CE – et krav

CE-merking er påkrevd for inngang til og omsetning i den Europeiske Union og i EØS landene.
Denne merkingen er diktert av flere direktiver og omfatter de aller fleste elektriske produkter, f.eks.:

 • Elektriske forbrukerprodukter
 • Medisinsk utstyr
 • Lysmateriell
 • Radio & Telecom utstyr
 • Og mye mye mer

CE – hvordan løse?

For de fleste produkter er CE-merking hovedsakelig basert på fabrikantens egen samsvarserklæring med relevante direktiver.

For høyrisikoprodukter, som f.eks. enkelte medisinske produkter, er involvering av et teknisk kontrollorgan påkrevet.
Det kan også være tilfelle når europeiske produktstandarder ikke er benyttet.

CE – mange direktiver

Det er en rekke direktiver som krever produktene CE merket, for eksempel:

 • Lavspenningsdirektivet (LVD) – dekker elektrisk sikkerhet
 • EMC direktivet – dekker elektromagnetisk kompabilitet
 • R&TTE direktivet / RED direktivet – dekker radio- og telecom produkter
 • Direktivet for Medisinsk Utstyr (MDD)
 • RoHS direktivet – dekker bruk av farlige stoffer i produkter
 • ErP direktivet – dekker energieffektivitet

Hva kan Nemko gjøre?

Både som test- og sertifiseringsorgan og som teknisk kontrollorgan kan Nemko utføre det nødvendige arbeid for å gjøre ditt produkt i stand til å oppfylle kravene til erklæring og CE-merking.
Nemko kan utføre den nødvendige produkttesting og hjelpe deg å fremskaffe nødvendig dokumentasjon i form av testrapporter etc.  For direktiver hvor involvering av et teknisk kontrollorgan er påkrevet, som direktivet for medisinsk utstyr, så kan Nemko utstede de sertifikater som er nødvendige.

Vil du vite mer så har vi laget en kort video (ca. 5 min.) som gir deg en introduksjon til emnet CE merking: