» Node » 1420

CE merking

Nemko kan løse din utfordring med CE merking.

CE – et krav

CE merking er påkrevd for inngang i og omsetning den Europeiske Union og i EØS landene.
Denne merkingen er diktert av flere direktiver og omfatter de aller fleste produkter inkludert så godt som samtlige elektriske produkter, inkludert f.eks.

 • Elektrisk forbruker produkter
 • Medisinsk utstyr
 • Lysmateriell
 • Radio & Telecom utstyr
 • Og mer ..

CE – hvordan løse?

For de fleste produkter er CE merking hovedsakelig basert på fabrikantens egen
samsvarserklæring med relevante direktiver.

For høyrisiko produkter, som f.eks. enkelte medisinske produkter, er involvering av et teknisk kontroll organ påkrevet.
Det kan også være tilfelle når europeiske produkt standarder ikke er benyttet.

CE – mange direktiver

Det er en rekke direktiver som krever produktene CE markedet, for eksempel:

 • Lavspenningsdirektivet (LVD) – dekker elektrisk sikkerhet
 • EMC direktivet – dekker elektromagnetisk kompabilitet
 • R&TTE direktivet / RED direktivet – dekker radio- og telecom produkter
 • Medisinsk utstyrs direktivet (MDD)
 • RoHS direktivet – dekker bruk av farlige stoffer i produkter
 • ErP direktivet – dekker energieffektivitet

Hva kan Nemko gjøre?

Både som test- og sertifiseringsorgan og som teknisk kontrollorgan kan Nemko utføre det nødvendige arbeid for å gjøre deg i stand til å oppfylle kravene til erklæring og CE merking.
Nemko kan utføre den nødvendige produkttesting og bygge den tekniske filen du behøver.  For direktiver hvor involvering av et teknisk kontrollorgan er påkrevet, som det medisinske utstyrs direktivet, så kan Nemko utstede de sertifikater som er nødvendige.

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail