CE-merking

CE-merking er påkrevd for inngang til og omsetning av de fleste varer i den Europeiske Union og i EØS landene. For elektriske produkter er det i hovedsak ti direktiver som er aktuelle, og som brukes for å vise samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene for det aktuelle produktet

CE-merking – hva er det og hvorfor er det viktig?

CE-merking har eksistert i sin nåværende form siden 1993. CE står for “Conformité Européenne”, som i praksis betyr at det samsvarer med Europeiske direktiver.  CE-merking av et produkt betyr dermed at det er i samsvar med de juridiske kravene som er satt i den Europeiske Union og EØS-landene. Fabrikanten eller deres representant er de som setter et CE-merke på et produkt, og dermed de som er ansvarlige for at et produkt tilfredsstiller med kravene i de ulike direktivene.

Hovedhensikten med CE-merking er å tilrettelegge for fri handel av varer innenfor EU. En annen hensikt er å harmonisere krav og regler innen sikkerhet, helse og miljø. Å CE-merke et produkt er en «forsikring» fra fabrikanten om at produktet oppfyller kravene i de Europeiske direktivene for sikkerhet, helse og miljø.

Klikk på videoen under for å få en en kort fem minutters introduksjon til CE-merking.

 

CE-merking – hvordan vise samsvar og CE-merke et produkt?

For de fleste produkter* er CE-merking hovedsakelig basert på fabrikantens egen samsvarserklæring med relevante direktiver. Å vite hvilke direktiver et produkt tilhører, fremskaffe eller sette sammen en teknisk fil samt vurdere om det man har laget/fått er godt nok som grunnlag for en samsvarserklæring krever både kunnskap og tid. Nemko kan bistå både fabrikanter og importører med tjenester rundt dette. 
* For høyrisikoprodukter, som f.eks. enkelte medisinske produkter, er involvering av et teknisk kontrollorgan påkrevet. Det kan også være tilfelle når europeiske produktstandarder ikke er benyttet.

CE-merking – Ti av de mest vanlige direktivene for elektrisk utstyr

  • Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU 10
  • EMC Directive 2014/30/EU 14
  • Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU 20
  • Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS), Directive 2011/65/EU 26
  • Energy related Products Directive (ErP) 2009/125/EC 30
  • Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU 34
  • Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) 2014/34/EU 40
  • Medical Device Regulation (MDR) 2017/745/EU 44
  • Construction Products Regulation 305/2011/EU (CPR) 50
  • Machinery Directive (MD) 2006/42/EC 56

CE-merking - Hva kan Nemko gjøre for deg?

Både som test- og sertifiseringsorgan og som teknisk kontrollorgan kan Nemko utføre det nødvendige arbeid for å gjøre ditt produkt i stand til å oppfylle kravene til CE-merking.

Nemko kan utføre produkttesting og hjelpe deg å fremskaffe nødvendig dokumentasjon i form av testrapporter etc.  For direktiver hvor involvering av et teknisk kontrollorgan er påkrevet, som direktivet for medisinsk utstyr, så kan Nemko utstede de sertifikater som er lovpålagte.

Gjennom et CE-forprosjekt, tilbyr Nemko en vurdering av din prototype eller ditt produkt og/eller dokumentasjon, og vil gjennom en rapport gi en oversikt over hva som kreves for å kunne CE-merke nettopp ditt produkt. Fyll ut skjemaet her så tar vi kontakt. 

Her finner du svarene på de mest stilte spørsmålene vi får om CE-merking.
Er du gründer eller jobber i en oppstartsbedrift har vi en video som ser på CE-merking fra et "gründerperspektiv" - Klikk her for å få tilgang.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Grethe Spongsveen
Sales Coordinator
(+47) 911 76 502
grethe.spongsveen@nemko.com
Michael Nygaard
Sales Consultant
(+47) 926 51 059
michael.nygaard@nemko.com