EX testing og ATEX / IECEx sertifisering

Nemko tilbyr tjenester innenfor testing og sertifisering av EX produkter gjennom vår partner DNV GL Presafe som Teknisk Kontrollorgan.

 Våre tjenester omhandler designvurdering tidlig i produktutviklingsfasen, testing og videre prosess frem mot markedsadgang. Vårt team med erfarne ingeniører leverer fleksible løsninger. Dette sikrer en rask og kostnadseffektiv vei for våre kunder til internasjonale markeder, og inkluderer blant annet ATEX og IECEx sertifisering.  

Nemko hjelper deg til raskere markedsadgang ved:

  • Pre-evaluering og veiledning
  • Testing (lab- og on-site)
  • Sertifisering
  • Kvalitetssikring QAN/QAR  (ATEX og IECEx)
  • Internasjonale godkjenninger

Nemko tilbyr sertifisering for de fleste produkter innenfor følgende områder:

  • Eksplosjonsfarlige områder  (gass og støv)
  • Elektrisk og ikke elektrisk
  • Gruvedrift

Nemko hjelper deg med internasjonal godkjenning i:

Lokasjon Sertifisering Teknisk kontrollorgan
Europa ATEX Nemko/Presafe
USA IECEx Nemko/Presafe
Australia IECEx Nemko/Presafe
Canada IECEx Nemko/Presafe
Brasil IECEx Nemko/Presafe
Saudi Arabia IECEx Nemko/Presafe
Russland GHOST TL NANI OCCVE
Kina CNEx CQST
Korea KOSHA / KTL KOSHA / KTL

I tillegg aksepterer US Coast Guard Nemko sertifikater og rapporter iht. til IEC 60079 standardserie.