CENELEC sertifisering (CCA)

Nemko kan forenkle arbeidet med å få nasjonale sertifiseringer i Europa gjennom CENELEC sertifiseringsavtale (CCA)

Dette er en mangeårig avtale mellom sertifiseringsorganisasjonene i Europa laget for å unngå gjentatt testing av elektriske produkter ved behov for nasjonal sertifisering i flere medlemsland. Avtalen inkluderer både testing etter sikkerhetsnormer og produksjonsoppfølging.

Produkter dekket av CCA avtalen inkluderer f.eks.:

  • Husholdningsapparater
  • IT og Audio/Video utstyr
  • Lysutstyr
  • Ledninger og installasjonprodukter