CENELEC sertifiseringsavtale (CCA)

Nemko kan forenkle arbeidet med å få nasjonale sertifiseringer i Europa gjennom CENELEC sertifiseringsavtale (CCA)

Dette er mangeårig avtale mellom sertifiseringsorganisasjonene i Europa laget for å unngå gjentatt testing av elektrisk produkter ved behov for nasjonal sertifisering i flere medlemsland. Avtalen inkluderer både testing etter sikkerhetsnormer og produksjonsoppfølging.

Produkter dekket under CCA avtalen inkluderer for eksempel:

  • Husholdningsapparater
  • IT og A/V utstyr
  • Lysutstyr
  • Ledninger og installasjonprodukter

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail