Sertifisering av elektromedisinsk utstyr

Nemko utsteder internasjonale CB sertifikater og EC sertifikater for Europa for elektromedisinsk utstyr.

Vi dekker dine behov for dokumentasjon av produktkrav og krav til kvalitetssystemet.

Vi er akkreditert i henhold til ISO/IEC 17065 og ISO/IEC 17025.

Global produktsertifisering

Nemko tilbyr internasjonale CB sertifikater for medisinsk teknisk utstyr.

Sertifisering av elektromedisinsk utstyr for Europa

  • Risikoklasse; Class I-m (målefunksjon), I-s (sterilt), IIa, IIb, III
  • Fullstendig kvalitetssikringssystem (Vedlegg II)
  • EC-typeprøving (Vedlegg III)
  • EC-verifisering (Vedlegg IV)
  • Kvalitetssikring av produksjonen (Vedlegg V)
  • Kvalitetssikring av produkter (Vedlegg VI)