Sertifisering av elektroinstallatører - Industri

Etter grundig vurdering og gjennomgang av sertifiseringsordningens historikk og finansielle grunnlag, er det besluttet at sertifiseringsordningen "Sertifisering av elektroinstallatører- Industri" avvikles fra og med 01.01.2015.
Avviklingen vil skje over en periode og etter denne datoen vil Nemko kun drifte ordningen i den perioden det finnes gyldige sertifikater. Dette betyr at vi  ikke tar imot førstegangssertifiseringer og resertifiserer heller ikke.

 

Norsk Industri har utarbeidet en bransjestandard som inneholder alle detaljer om krav til elektroinstallatør industri. Den har som mål å sikre elanlegg.

Videre er det et mål å heve bedriftens faglige kompetanse slik at virksomheten selv kan forestå prosjektering, utførelse, endringer, reparasjon, drift og vedlikehold av elektriske/ automatiserte anlegg.

Bransjestandarden inneholder alle detaljer om utdanning, som krav til forkunnskap, utdanningsløp etc. For å kunne gå opp til eksamen for Elektroinnstallatør industri, må kandidaten ha tilegnet seg nødvendig teoretisk kompetanse i tillegg til dokumenterbar relevant praksis.

Personellsertifisering etter bransjestandarden vil være tilstrekkelig dokumentasjon i henhold til kompetansekrav gitt i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofag (fke) for registrering i myndighetenes (DSBs) database for registrering av virksomheter.

Krav/documenter til sertifisering Bygginstallatør industri

  • Kopi av vitnemål som bekrefter at søkeren har bestått Sertifiseringsprøven (Kvalifiserende prøve og Avsluttende skriftlig prøve).
  • Kopi av aktuelle vitnemål
  • CV med bekreftet praksis
  • Bilde til sertifikat
  • Underskrevet søknadsblankett, underskriften i håndskrift uten firmastempel over – brukes til sertifikatet

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail