ENEC sertifisering

Nemko kan utstede et felleseuropeisk sertifikat!
ENEC sertifikater kan gis for elektriske produkter som tilfredsstiller europeiske sikkerhetsstandarder.

Det europeiskes sertifiseringsmerket

Mens alle europeiske land har sine nasjonale sertifiseringsmerker gir ENEC sertifisering rett til bruk av et sertifiseringsmerke som gjelder for hele Europa.
Og siden ENEC merket demonstrerer en sertifisering fra en uavhengig tredjepart er det av langt større verdi enn en CE merking som basere seg på en selvdeklarering.
ENEC sertifisering inkluderer også produksjonskontroll som en sikkerhet for opprettholdelse av produktenes kvalitet.

Produkter dekket av av ENEC sertifisering er for eksempel:

  • Lysprodukter

  • IT utstyr

  • Transformatorer

  • Strømforsyninger

  • Brytere

  • Elektriske kontrollere

  • Husholdningsprodukter

  • Kondensatorer og filter

  • Audio / Video utstyr

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail