ENEC sertifisering

Det felleseuropeiske sertifiseringsmerket. ENEC sertifikater kan utstedes for elektriske produkter som tilfredsstiller europeiske sikkerhetsstandarder.

Mens alle europeiske land har sine egne nasjonale sertifiseringsmerker gir ENEC sertifisering rett til bruk av ett sertifiseringsmerke som gjelder for hele Europa.

ENEC baserer seg på sertifisering fra en uavhengig tredjepart og er derfor av langt større verdi enn en CE merking som baserer seg på en samsvarserklæring (DoC).

ENEC sertifisering inkluderer også produksjonskontroll som en sikkerhet for opprettholdelse av produktenes kvalitet.

Produkter dekket av av ENEC sertifisering er f.eks.:

  • Lysprodukter
  • IT-produkter
  • Transformatorer
  • Strømforsyninger
  • Brytere
  • Elektriske kontrollere
  • Husholdningsprodukter
  • Kondensatorer og filter
  • Audio / Video utstyr