Sertifisering av byggkontrollør- tetthetskontroll og termografering

Bygningstekniske svakheter kan medføre store tap i energiforbruk og fuktskader. Trykktest av bygninger kan avsløre svakheter i byggenes tetthet. Ved hjelp av moderne termografiutstyr kan kritiske temperaturdifferenser oppdages effektivt.

Formålet for sertifisert kontrollør er å kartlegge svakheter for å gi pålitelig grunnlag for vedlikehold, reparasjoner og utbedringer av bygget.
Hvis svakheter blir avdekket kan kontrolløren foreslå enkle og kosteffektive løsninger. 
Eksempler på slike formål kan være tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll, leveransekontroll på vegne av byggherrer eller kontroll av bolig på vegne av kunde og forsikringsselskap.

Moderne termografikameraer kan detektere og lokalisere termepraturforskjeller. Termografi er derfor et nyttig hjelpemiddel, særlig i forbindelse med kontroll og verifisering av byggkonstruksjoner.

Nemko sertifiserer byggkontrollører iht Nemko P-151:2011,  se under relaterte dokumenter nederst på denne siden. Dette dokumentet har et vedlegg som definerer kompetansekrav og et vedlegg som gir en oversikt over krav til lekkasjetall.

Hvem kan bli sertifisert?

For å bli sertifisert er det krav til formell utdanning og praksis. Videre skal det gjennomføres eksaminering av vedkommende som søker om å bli sertifisert. Gjennom Nemko kan du ta eksamen elektronisk ved bibliotek, ved kurs, hos enkelte skoler eller i våre lokaler.

Eksamineringen består av to deler:

Termografi/Teori for bygg - 40 flervalgsoppgaver - 1 times varighet, uten hjelpemidler.
Tetthetskontroll og termografering av bygg - 50 flervalgsoppgaver - 2 timers varighet, kan ha med standard NS-EN 13829 og NS-EN 13187.

Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat.

Krav / Dokumenter til sertifisering Byggkontrollør

 • Underskrevet søknadsblankett, underskriften i håndskrift uten firmastempel over – brukes til sertifikatet
 • Bestått eksamen iht NEK 405-1 teoretisk del (Elektrotermografi), eller Level 1 iht ASNT
 • Bestått tilleggseksamen i henhold til Nemko P-151:2011 (denne ordningen)
 • Formell utdanning minst tilsvarende videregående skole
 • Minst 2 års relevant praksis, dvs. arbeid innen bygg- og/eller termografifaget
 • Bilde til sertifikatet
 • Foretaket skal ha:
  • Fagansvarlig med fagbrev innen bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarende
  • Fagansvarlig skal ha bestått teoretisk eksamen iht NEK405-1 eller Level 1 eksamen
  • Rutiner for kontrollvirksomheten
  • Arkivrutiner for kontrollvirksomheten

Sertifikatet for byggtermografører blir utstedt for en periode på tre (3) år.

 

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail