Sertifisering av byggkontrollør- tetthetskontroll og termografering

Avviklet pr. 1. mai 2018.

 

Etter grundig vurdering og gjennomgang av sertifiseringsordningens historikk og finansielle grunnlag, har Nemko dessverre besluttet å avvikle ordningen «Sertifisering av byggkontrollør - tetthetskontroll og termografering» pr. 01.05.2018.
Nemko AS vil drifte ordningen inntil vi ikke lenger har gyldige sertifikater blant våre kunder, men det vil ikke være mulig å ta eksamen og sertifisere seg etter 1. mai 2018.

Spørsmål vedrørende dette kan rettes til: personell@nemko.com