Sertifisering av redningsmenn

Nemko sertifiserer redningsmenn i henhold til Nasjonal Standard for Redningsmenn (2002). Normen er utarbeidet i et samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Redningstjeneste er et omfattende fagområde i stadig utvikling. Redningsmennene skal mestre sine arbeidsoppgaver under varierende og til dels vanskelige operative forhold, noe som stiller krav til kompetanse. Nasjonal standard for redningsmenn setter konkrete, klare og enhetlige kvalitets- og kvalifikasjonskrav til de ulike operatørene og gir føringer for hvordan kompetansen til redningsmannen skal bygges opp.

Krav og dokumentasjon:

 • Komplett kvalitetshåndbok som dokumenterer kravene i NSR.
 • Autorisasjon/fagbrev som ambulansearbeider eller sykepleier.
 • Minimum to års erfaring fra prehospital tjeneste.
 • PHTLS kurssertifikat.
 • PPL Medical kl. 2.
 • Dokumentasjon på at fysiske krav i punkt 7.2 i NSR er oppfylt. Denne dokumentasjonen skal sendes inn årlig og er ett av resertifiseringskriteriene for å fornye sertifikatet.
 • Dokumentert medisinsk kompetanse i henhold til relevante deler i NSR punkt 8. Dette kan dokumenteres via operatørens årlige vedlikeholdsprogrammer og ved eksterne kurs.
 • Dokumentert redningsteknisk kompetanse i henhold til relevante deler i NSR punkt 9. Dette kan dokumenteres via operatørens årlige vedlikeholdsprogrammer og ved eksterne kurs.
 • Dokumentert kompetanse samband i henhold til relevante deler i NSR punkt 10. Dette kan dokumenteres via operatørens årlige vedlikeholdsprogrammer og ved eksterne kurs.
 • Dokumentert kompetanse i utrykningskjøring i henhold til del 11 i NSR.
 • Dokumentert kompetanse i flyoperativ kompetanse i henhold til del 12 i NSR.
 • Dokumentert kompetanse og kjennskap til kvalitetskrav i henhold til del 13 i NSR. Dette kan dokumenteres via operatørens årlige vedlikeholdsprogrammer og ved eksterne kurs.

Søknad

Hit kan du sende søknadsblankett og øvrig dokumentasjon, eller få mer informasjon om ordningen: personell@nemko.com
Du kan også søke elektronisk ved å klikke HER.

Eller du kan sende søknad med dokumentasjon pr. post til:
Nemko AS, Postboks 91, 1325 Lysaker