Sertifisering av plastrørsveisere- Operatører for sveising av rør og rørdeler, tråd- og ekstruder og plastmembraner

Nemko tilbyr sertifisering av plastrørsveisere i henhold til NS 416 Operatører for sveising av rør og rørdeler. Vi tilbyr også sertifisering av personell for tråd- og ekstrudersveising og membransveising.

Norsk Standard NS 416 for ”Operatører for sveising av rør og rørdeler av polyetylen (PE) og polypropylen (PP) omfatter sertifisering (Del 1) og opplæringsplan (Del 2), og den beskriver sammenhengen mellom disse to aktivitetene.

For å bli sertifisert er det krav om at kandidaten skal ha gjennomført godkjent kurs og bestått teoretisk og praktisk eksamen.

Krav/ dokumenter til sertifisering Plastrørsveis

  • Underskrevet søknadsblankett, underskriften i håndskrift
  • Bestått eksamen, denne tas på kurset
  • Bilde til sertifikatet

Krav til resertifisering

  • Underskrevet søknadsblankett, underskriften i håndskrift
  • Dokumentere 50 sveis i året, alternativt 150 sveis på 3 år for hver sveisetype. Dersom du ikke har oppnådd kravet om antall sveis må du ta et resertifiseringskurs i tillegg.

Sveiseoperatøren skal i tillegg hvert 6. år av en kontinuerlig gyldighetsperiode for sertifikatet, gjennomføre og dokumentere resertifiseringskurs etter NS 416-2:2008 (4.2.4.)

Søknad

Dersom både søknad og dokumentasjon sendes inn i forkant av eksamen, vil det forkorte saksbehandlingstiden etter gjennomført eksamen.

Hit kan du sende søknadsblankett og øvrig dokumentasjon: sveis@nemko.com

Du kan også søke elektronisk ved å klikke HER.

Eller du kan sende søknad med dokumentasjon pr. post til:
Nemko AS, Postboks 91, 1325 Lysaker