GS sertifisering

Bruk GS-merket for å sikre en trygg og effektiv markedsadgang til Tyskland og andre tyskspråklige land.

GS-merket (GS= Geprüfte Sicherheit) er relevant for en mengde forskjellige produkter, inkludert elektriske apparater.    

GS-merket er frivillig, men er et vel anerkjent og etterspurt sikkerhetsmerke i Tyskland og andre tyskspråklige land.  GS sertifisering innebærer uavhengig tredjepart for å bekrefte samsvar med sikkerhetskrav i Europa. GS merket kan brukes for ferdige produkter “klar til bruk”, ikke for komponenter eller del-produkter.

Nemko er en autorisert og notified body, med godkjente testlaboratorier rundt om i verden. 

Hva er GS?

  • Bekrefter at et produkt er sikkert
  • Dekker elektrisk sikkerhet, samt ergonomi
  • Samsvar med regler for bruk av giftige innholdsstoffer
  • Inkluderer fabrikkoppfølging
  • Bekrefter samsvar med ProdSG
  • Sertifikater kan utstedes med gyldighet inntil 5 år