» Node » 1397

Sertifisering av elkontrollører for næringsbygg

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i næringsbygg.

NEK 405-3 er revidert og ny utgave ble publisert hos Standard Norge i juni 2014.

Endingene er som følger;

- I tillegg til sertifisering med samme prosedyrer som tidligere, har man nå muligheten til å få et eksamensbevis som et alternativ til sertifisering. I henhold til NEK 405-3 kan et eksamensbevis, på lik linje med sertifisering, brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller i henhold til normenså fremt kunden ikke krever sertifisering.
- Krav om 3 års praksis (tidligere krav var 2 års parksis om du Teknisk Fagskole og 4 års praksis uten Teknisk Fagskole)
- Eksamensresultater har en gyldighet på 12 måneder, det vil si at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS senest 12 måneder etter bestått eksamen

Hvorfor bli sertifisert?

Ansvaret for det elektriske anlegget ligger på eier, som er pålagt årlig kontroll. Gjennom sertifisering sikrer vi at personell har oppdatert kunnskap. Våre sertifiserte kontrollører kan inspisere anlegg og informere eieren om farer.

Hvordan bli sertifisert?

NEK 405-3 stiller krav til personell som skal bli sertifisert og til foretakene, inspeksjonsorgan, som skal forestå elkontroll. For å bli sertifisert er det krav til formell utdanning og praksis. Videre skal det gjennomføres eksaminering av vedkommende som søker om å bli sertifisert. For eksamensrettede kurs se linker nederst på siden.

Sertifiseringen krever eksamen og gjennom Nemko kan du ta eksamen elektronisk ved bibliotek, ved kurs, hos enkelte skoler eller i våre lokaler. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat.

Nemko er akkreditert for NEK 405-3. Hva er akkreditering: http://www.akkreditert.no/no/Om_oss/Hva_er_akkreditering/

Krav/ dokumenter til sertifisering Elkontroll - Næring

  • Foretaket skal være sertifisert etter normen NEK 405-4 (Se siden for "Foretak")
  • Underskrevet søknadsblankett, underskriften i håndskrift uten firmastempel over – brukes til sertifikatet
  • Bestått eksamen i henhold til NEK 405-2 - Brannforebyggende elkontroll – Bolig
  • Bestått tilleggseksamen i henhold til NEK 405-3
  • Bekreftelse på relevant praksis.
  • Relevant praksis kan være prosjektering, utførelse, vedlikehold og kontroll av elektriske anlegg, elektrisk utstyr og maskiner i næringsbygg og industri
  • Formell utdanning minst tilsvarende 2-årig teknisk fagskole, fagbrev innen elektrofag iht. opplæringsloven, samt minimum tre års relevant praksis.
  • Eller formell utdanning tilsvarende fagbrev innen elektrofag iht. opplæringsloven, og minimum tre års relevant praksis
  • Bilde til sertifikat

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail