Nemkos N-merke

Dekker europeiske krav for elektrisk sikkerhet og EMC. Ditt naturlige valg for Europa.

N.jpg

Nemkos eget sertifiseringsmerke

For mange er N-merket et velkjent symbol. Det ble etablert allerede i 1933, den gang som et påkrevd merke for elektriske produkter i Norge. Fra 1991 (da Norge gikk inn i EØS og Nemko ble omgjort til et uavhengig, selveid selskap) har N-merket vært en frivillig sertifisering og har i løpet av årene oppnådd internasjonal anerkjennelse som et bevis for samsvar med relevante sikkerhets- og EMC- standarder.

Hvorfor N-merket?

  • Dekker europeiske krav for elektrisk sikkerhet og EMC
  • Med Nemko-sertifisering blir du holdt oppdatert om endringer i standarder
  • Nemko lagrer alle dine sertifiseringsdokumenter tilgjengelig for deg on-line
  • Nemkos N-merke har høy anerkjennelse i industrien
  • Basert på internasjonale standarder og et perfekt tillegg til f.eks CB-sertifikater
  • Nemko gir på forespørsel oversikt over dine sertifiserte produkter og bekrefter gyldighet.

Akkreditert

Produktsertifiseringen ved Nemko er akkreditert etter den internasjonale ISO/IEC 17065 av Norsk Akkreditering (medlem av European Accreditation Cooperation, EA, og International Accreditation Forum, IAF).