Nemko’s N-merke

Nemko’s N-merke – ditt valg for Europa

N.jpgNemko’s eget sertifiseringsmerke.

N merket er Nemko sitt eget sertifiseringsmerke.  Dette ble etablert allerede i 1933 som et påkrevd merke for elektriske produkter i Norge.  Siden 1991 er N-merket en frivillig sertifisering og har siden oppnådd internasjonal anerkjennelse som et bevis for samsvar med relevante sikkerhets- og EMC standarder.

 

Hvorfor N merket?

  • Dekker europeiske krav for elektrisk sikkerhet og EMC

  • Med Nemko sertifisering blir du holdt oppdatert om endringer I standarder

  • Nemko lagrer alle dine sertifiseringsdokumenter tilgjenglig for deg on-line

  • Nemko’s N merke har høy anerkjennelse i industrien

  • Basert på internasjonale standarder og et perfekt tillegg til f.eks CB sertifikater

  • Nemko gir på forespørsel oversikt over dine sertifiserte produkter og bekrefter gyldighet.

Akkreditert

Produktsertifiseringen ved Nemko er akkreditert etter den internasjonale ISO/IEC 17065 av Norsk Akkreditering (medlem av European Accreditation Cooperation, EA, og International Accreditation Forum, IAF).

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail