Eierstruktur

Nemko ble opprettet av den norske regjeringen i 1933 for å fremme produktsikkerheten til elektriske produker i Norge.

Vel 60 år senere ble Nemko etablert som en uavhengig, privat stiftelse. Den nåværende eierstrukturen til Nemko vises nedenfor.