» Node » 1375

Kunnskap om gjeldende og fremtidige standarder for ditt produkt

For å gi best mulig service til våre kunder, deltar Nemko i standardiseringen for ha best mulig kunnskap om gjeldene og fremtidige standarder relevante for ditt produkt.

Nemko personell er aktive deltagere i standardiseringen på nasjonalt, regional og internasjonalt nivå. Det betyr at de er involvert i standardiseringsprosessene og har innflytelse på utviklingen.

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail