Nemko som teknisk kontrollorgan

Å bruke et teknisk kontrollorgan kan være en stor fordel for deg som fabrikant eller importør, og er for enkelte tjenester påkrevd.

Nemko er utpekt som teknisk kontrollorgan for produkter som faller inn under europeiske direktiver for:

  • Radioutstyrsdirektivet (RED): 2014/53/EU
  • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): 2014/30/EU
  • Skipsutstyrsdirektivet (Marine equipment Directive; MED): 2014/90/EU
  • Utstyr for potensielt eksplosive atmosfærer (ATEX): 2014/34/EU
  • Den europeiske byggevareforordningen (CPR): No 305/2011

Pr. land: 

Nemko Scandinavia AS
Notified Body nummer: 0470
Forordninger:
- 2014/53/EU Radio equipment
- 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
- 2014/90/EU Marine equipment
- 2014/34/EU Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast)
- Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

Nemko Spa (Italia)
Notified Body nummer: 2051
Forordninger: 
- 2014/53/EU Radio equipment
- 2014/30/EU Electromagnetic compatibility

Nemko North America Inc.
Notified Body nummer: 1622
Forordning: 
2014/53/EU Radio equipment