Nemko som teknisk kontroll organ

Å bruke et teknisk kontrollorgan kan være en stor fordel for deg som fabrikant eller importør, og er for enkelte tjenester påkrevd.

Nemko er utpekt som teknisk kontrollorgan for produkter som faller inn under europeiske direktiver for:

  • Lavspenningsutstyr (LVD)
  • Medisiske produkter (MDD)
  • Eksplosjonsbesyttet utstyr (ATEX)
  • Elektromagnetisk Kompabilitet  (EMC)
  • Radio of telekomutstyr (R&TTE)
  • Skipsutstyr (MED)
  • Byggevareprodukter (CPD)

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail