Nemko i fakta og tall

Nemko-gruppen er organisasjonen til den uavhengige selveide stiftelsen NEMKO, og tilbyr global markedsadgang basert på testing, inspeksjon og sertifisering, hovedsakelig for produkter og systemer, men også for installasjoner og personell.

Vår organisasjon

Nemkos hovedkontor ligger i Oslo, Norge. Vi har etablert datterselskaper i Tyskland, Italia, Sverige, Danmark, USA, Canada, Korea, Japan, Folkerepublikken Kina, Hong Kong og Taiwan, i tillegg til at vi har partnerselskaper i Storbritannia, Spania, Portugal, Midtøsten og India. Nemko er også tilstede i Uganda og Afrika, for sertifisering av kvalitetssystemer.

Nemko-gruppen har for tiden 500 høyt kvalifiserte ansatte, hvorav drøye 100 jobber i Norge. Laboratoriene i Norge, Storbritannia, Tyskland, Italia, USA, Canada, Kina, Hong Kong, Taiwan, Korea og Japan er godkjente for testing innenfor de internasjonale CB- og CB-FCS-systemene. Sertifisering av medisinsk utstyr og eksplosjonsbeskyttet utstyr som omfattes av de europeiske direktivene MDD og ATEX og de internasjonale ordningene ISO 13485 og IECEx blir tilbudt gjennom DNV GL Presafe AS.

 
Internasjonal anerkjennelse

Nemko er en av grunnleggerne av flere multinasjonale sertifiseringsavtaler, inkludert det europeiske ENEC og de internasjonale CB- og IECEx-systemene, og er en ledende leverandør av internasjonale sertifikater for elektrisk/elektronisk utstyr.

Bilaterale avtaler har blitt inngått med flere sertifiseringsorganer i Øst-Europa, Midtøsten, Det fjerne østen, Sør-Amerika og Afrika, for å kunne tilby produsenter enkel global markedsadgang for deres produkter, både for elektrisk utstyr og telekomprodukter.

 
Nemko er teknisk kontrollorgan for produkter innen europeisk lovgivning for:

 • Elektromagnetisk Kompabilitet (EMC)
 • Telekom og radioutstyr (RED)
 • Skipsutstyr (MED)
 • Byggevareprodukter (CPD)
 • Eksplosjonsbesyttet utstyr (ATEX)
 • Autorisert for det tyske GS merket

Innenfor feltet telekommunikasjon er Nemko også et anerkjent sertifiseringsorgan (TCB) for:

 • USA gjennom Federal Communications Commission
 • Canada gjennom Industry Canada
 • Taiwan gjennom National Communications Commission
 • Hong Kong gjennom Office of the Telecommunications Authority

 
Nemko-gruppen innehar flere nasjonale akkrediteringer:

 • Testing- og kalibreringstjenester i henhold til ISO/IEC 17025
 • Produktsertifisering i henhold til ISO/IEC 17065
 • Sertifisering av styringssystemer i henhold til ISO/IEC 17021
 • Personellsertifisering i henhold til ISO/IEC 17024

I tillegg har noen av laboratoriene spesialakkrediteringer fra russiske GOSSTANDART, kinesiske CNAL, taiwanske BSMI, koranske RRL, australske NATA, tyske ZLS, canadiske SCC og amerikanske OSHA.

Andre sertifiseringstjenester

Nemko er medlem av det internasjonale IQNet-nettverket og utfører revisjoner og sertifiseringer av kvalitetssystemer i henhold til ISO 9001, miljøstyringssystemer i henhold til ISO 14001, produksjon av medisinsk ustyr i henhold til ISO 13485, informasjonssikkerhetssystemer i henhold til ISO 27001 og styringssystemer for matsikkerhet i henhold til ISO 22000.

I tillegg tilbyr Nemko sertifisering for noen ikke-elektriske produkter, slik som bygningsmaterialer og brannsikre produkter, samt sertifisering av personell innenfor bestemte yrker.