Vår misjon, visjon og verdier

Vår visjon

Nemko gjør verden tryggere ved å sikre produkter, miljøet, mennesker og systemer.

Vår misjon

Nemko skaper verdi gjennom å være et kunde- og kunnskapsdrevet selskap. Lønnsom vekst oppnås gjennom å bistå  kunder med test, sertifisering og internasjonal markedsadgang for elektriske produkter.

Våre verdier sikrer vårt arbeid

Nemko’s verdier skal lede hver enkelt ansatts handlinger og være en basis for å skape en transparent og samarbeidende bedriftskultur. 
Nemko’s kjerneverdier er:

  • Integritet
  • Kompetanse
  • Omtanke
  • Kontinuerlig forbedring

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail