Vår misjon, visjon og verdier

Vår visjon

Nemko gjør verden tryggere ved å sikre produkter, miljøet, mennesker og systemer.

Vår misjon

Nemko skaper verdier gjennom å være et kunde- og kunnskapsdrevet selskap. Lønnsom vekst oppnås gjennom å bistå kunder med testing, sertifisering og internasjonal markedsadgang for elektriske og elektroniske produkter.

Våre verdier sikrer vårt arbeid

Nemkos verdier skal komme til uttrykk gjennom hver enkelt ansatts handlinger og være en basis for å skape en transparent og samarbeidende bedriftskultur. 
Nemkos kjerneverdier er:

  • Integritet
  • Kompetanse
  • Omtanke
  • Kontinuerlig forbedring

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail