Vår visjon, misjon og verdier

Vår visjon

Nemko gjør verden tryggere.

Vår misjon

Nemko sikrer produkter og systemer ved å levere effektive tredjeparts løsninger for samsvar og internasjonal markedsadgang.

Våre verdier sikrer vårt arbeid

Nemkos verdier skal komme til uttrykk gjennom hver enkelt ansatts handlinger og være en basis for å skape en transparent og samarbeidende bedriftskultur. 
Nemkos kjerneverdier er:

  • Integritet
  • Kompetanse
  • Omtanke
  • Kontinuerlig forbedring