Konsernledelse

 

Per Ove Øyberg

Nemko Group President and CEO

Per Ove Øyberg (født 1971) startet i Nemko i April 2019. Per Ove har bred erfaring fra bransjen innen testing, inspeksjon og sertifisering på flere nivåer innenfor DNV GL, både lokalt og globalt.  Han har en bachelorgrad i kraftelektronikk fra Høgskolen i Gjøvik, og en Master of Science i prosessautomatisering fra Universitetet i Sørøst-Norge (tidl. HIT), samt administrativ videreutdannelse fra INSEAD Business School, SDA Bocconi og IMD Business School. 

Email

 File 3761

 

John Bakken

Senior Vice President Nemko Group Services and Region Europe

John Bakken (født 1965) er ansvarlig for området Nemko Group Services; fabrikkinspeksjon, produktsertifisering og internasjonal markedsadgang. John har over 23 års erfaring i Nemko, hvor han har vært innom flere forskjellige posisjoner; prosjektingeniør, daglig leder Nemko USA, teamleder, labsjef og ansvarlig for IT i Nemko-gruppen. Han har gjennom de forskjellige posisjonene opparbeidet bred internasjonal erfaring fra å arbeide med organisasjoner i Europa, Asia og Nord-Amerika. John har en Bachelor innen industriell elektronikk fra Høyskolen i Oppland, Gjøvik og en Master i Organisasjon og Ledelse fra NTNU, Trondheim.

Email

Aqsa_portrett (1)_1.jpg

Aqsa Butt

Nemko Group CFO and Senior Vice President IT

Aqsa Butt (født 1977) startet i Nemko i mai 2016. Aqsa har omfattende ledererfaring innen finans og forretningsdrift fra ulike bransjer i nasjonale og internasjonale bedrifter. I sin tidligere stilling var hun country CFO & leder av forretningsdrift for Siemens Healthcare AS fra 2008 til 2016. Hun har en MBA og en Bachelorgrad i finans fra Handelshøyskolen BI.

Email

 

Kristian Syverstad Myrbakk

SVP for Nemko New Business and Group Legal Counsel

Kristian Syverstad Myrbakk kommer fra stillingen som Group Legal Councel i DNV GL, og ble en del av Nemkos lederteam i Februar 2020.   

Han har bred juridisk erfaring fra testing-, inspeksjons- og sertifiseringsbransjen. Dette omfatter kvalitetssakshåndtering, etablering og vedlikehold av kvalitetssystemer, Notified Body governance og tjenester, sakførsel, forsikring, kontrakter, compliance og IPR. Hans erfaring omfatter også å forbedre effektiviteten til eksisterende tjenester gjennom digitalisering og etablering av nye digitale tjenester. 

Kristian har også tidligere jobbet hos Regjeringsadvokaten som både statsadvokat og bedriftsadvokat. 

File 3764

Grant Schmidbauer

Senior Vice President QM and Region North America

Grant Schmidbauer (født 1963) er ansvarlig for Region Nord Amerika, med kontorer I San Diego (California), Dallas (Texas), Salt Lake City (Utah), Ottawa (Canada), Montreal (Canada) og Toronto (Canada). Grant har mer enn 32 års erfaring innenfor fagfeltet internasjonal produktsikkerhet og har oppgaven med å videreutvikle Nemkos brand i regionen. Grant startet i Nemko i 1996 og arbeidet tidligere for CSA International og TÜV SÜD. Grant er graduate fra British Columbia Institute of Technology (BCIT), Vancouver BC, innenfor Power Electronics. Grant er IEEE Sr. medlem og har i mange år også sittet som styremedlem i IEEE Product Safety Engineering Society (IEEE-PSES).

Email

 

 File 3765

Choi Yong Beom

Senior Vice President Region Asia

Choi Yong Beom (født 1964) er ansvarlig for Region Asia, med kontorer I Taiwan, Kina, Hong Kong, Japan og Korea. Han har tidligere vært leder for Nemkos kontor i Korea, og ble en del av konsernledelsen i 2010, med ansvar for region Asia.

Email