CB sertifisering

Nemko kan gi ditt produkt internasjonal aksept gjennom internasjonal CB sertifisering.
 

CB sertifisering

IECEE CB sertifisering er den absolutt største og mest anerkjente sertifiseringsordning for elektriske produkter.

Anerkjent

CB sertifiseringsordningen har mer enn 50 medlemsland, men er også anerkjent utenfor disse landene.
Ordningen er i dag utbredt mellom forretningsparter i internasjonal handel for å bevise samsvar med krav til elektrisk sikkerhet for elektriske/elektroniske produkter.
CB sertifikatet forenkler aksept av testrapporter når det benyttes for å oppnå nasjonale sertifiseringer i de ulike medlemslandene.

 

Hvorfor Nemko?

  • Nemko er en av de aller største aktørene innen CB sertifisering
  • Nemko sine sertifikater har høyere grad av anerkjennelse enn andre
  • Nemko inkluderer europeiske standarder når mulig slik at CB sertifiseringen også kan brukes for dokumentasjon for lavspenningsdirektivet (LVD) og CE-merking
  • Nemko kan inkludere testing for nasjonale krav for å øke anerkjennelsen av CB sertifikatet i utvalgte land
  • Det er ingen årlig lisens for CB sertifikat

 

CB “Full Certification Scheme” (FCS)

CB-FCS er en mer avansert versjon av den tradisjonelle CB sertifiseringen, og har flere fordeler:

  • Testing for multinasjonale standarder (som standard CB sertifisering)
  • Innledende fabrikkinspeksjon
  • Periodisk oppfølging av produksjon
     

Sertifikatet som utstedes er et Certificate of Conformity (COC) og følger en tilhørende test/vurderingsrapport Conformity Assessment Report (CAR).

Tidligere har denne muligheten primært blitt brukt for PV (photovoltaic) produkter.
Ordningen er imidlertid nå blitt forenklet for å gjøre den mer tilgjengelig og fordelaktig også for produsenter av annet elektrisk/elektronisk utstyr.

Vil du sjekke om et CB sertifikat er ekte? Trykk HER