Avfallsdirektivet for elektrisk og elektronisk utstyr. (WEEE)

Nemko hjelper fabrikanter og importører med komplett dokumentasjon for EE-avfall.
Det nye avfallsdirektivet for EE-avfall trådte i kraft 14 februar 2014.

Det medfører ytterligere skjerping for fabrikanter og importører med henblikk på design og produksjon av EE produkter for å redusere prosentandelen av produktene som går til landdeponi i Europa.

Det nye direktivet øker videre antall produktkategorier som er omfattet av direktivet til etter hvert omfatte alt EE-avfall.

I tillegg til endret omfang har det nye direktivet skjerpede krav til både myndigheters innsamlings rater og kontroll med eksport av EE-avfall innen EU og eksport ut av EU.
 

For produsenter og importører av EE- produkter gjelder følgende:

  • Tvungen innmelding i godkjent innsamlingsordning
  • Klar indikasjon av avfallsbeholder på produktet
  • Krav til design av produktet for lett avfallshåndteringen
  • Krav til økte resirkuleringsrater og gjenvinningsrater for det enkelte produkt.
  • Informasjon til gjenvinningssteder senest ett år etter at produktet er satt på markedet.

Det nye direktivet skjerper kravene til gjenvinningsrater og resirkuleringsrater med i snitt 5% fra 1 januar 2015.  

Nemko hjelper fabrikanter med komplette tjenester for EE-avfall.

  • Kalkuleringa av resirkulering-, gjenbruk- og gjenvinningsrater
  • Instruksjoner for gjenvinningssteder
  • Konsulenttjenester
  • Attestasjon for overenstemmelse med direktiv
  • Verifisering av merking

Følgende produktkategorier er omfattet av direktivet fram til 2018.

1. Store husholdningsprodukter.
2. Små husholdningsprodukter.
3. Data og telekommunikasjon.
4. Forbrukerprodukter.
5. Lysutstyr.
6. Elektrisk og elektronisk verktøy.
7. Leketøy, fritids- og sportsutstyr.
8. Elektromedisinsk utstyr (ikke implantater og infisert utstyr).
9. Overvåking- og kontrollutstyr
10. Automatiske tappemaskiner.

Symbolet som må stå på produktene for å gi klar informasjon til forbrukerne om resirkulering og ikke vanlig husholdningsavfall.

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail