Energieffektivitetskrav i USA

Nemko besørger markedsadgang med hensyn på energi i USA. Våre tjenester omfatter både føderale (DOE) som delstatskrav som California (CEC).

Svært mange produkttyper er omfattet av minimums energieffektivitetskrav i USA (MEPS).
Registrering og/ eller sertifiseringskravene er produktspesifikke og varierer.

Våre tjenester hjelper deg gjennom hele prosessen fra kravspesifikasjon til sertifisering eller registrering.

Produktkatergorier som omfattes er bl.a.

  • TV
  • Datautstyr
  • Strømforsyninger
  • Brunevarer
  • Batteriladere