Pålitelighetstesting

Er produktet ditt klargjort for å motstå de tøffe miljømessige påvirkningene det kan bli utsatt for? Test produktets pålitelighet hos Nemko for mekaniske og klimatiske påvirkninger.

Nemko har et av Skandinavias mest velutstyrte laboratorier for pålitelighetstesting, også kalt miljøtesting eller miljøprøving, og vi er akkreditert for en rekke ulike tester. 

Våre testfasiliteter:

 • Ingress Protection; full IP-testing opp til IP68 (se beskrivelse av IP-systemet lenger ned på siden)
 • Vibrasjonstesting
 • Mekanisk sjokktesting
 • Temperaturtesting
 • Fuktighetstesting
 • Undertrykk/høydesimulering, også kombinert med temperatur
 • Salttåke og korrosjon
 • Dropp og fritt fall
 • Akustisk støy og alarmnivåtesting
 • Compass safe distance måling
 • Excessive conditions
 • High voltage testing
 • Isolasjonmotstandsmålinger

Nemkos pålitelighetslaboratorier jobber svært tett med våre øvrige laboratorier for EMC og sikkerhetstesting. Dette gir deg som kunde fordelen av å forholde deg til kun ett testhus for full produkttesting.

Våre testingeniører har mange års erfaring med pålitelighetstesting for de fleste produktsegmenter:

 • Maritim testing – inkludert testing for IEC 60945 og klasseselskaper som DNV GL, IACS E10, Lloyds etc. (se beskrivelse av de ulike klasseselskaper lenger ned på siden)
 • Offshore-utstyr
 • Subsea-utstyr
 • Fire & Security
 • Medisinsk utstyr
 • Automotive
 • Jernbaneutstyr
 • IT-produkter
 • Fly, helikopter og romfart

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Sindre Holsbøe Brelum
Key Account Manager 
(+47) 414 20 031
sindre.brelum@nemko.com

Last ned vår flyer for pålitelighetstesting her: 

 

 

 

 

 

 


 

IP-systemet; Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

Angir kapslingsgraden til elektrisk utstyr, dvs. utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann.
Det første sifferet angir utstyrets beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander (f.eks.støv) samt utilsiktet kontakt med spenningsførende deler av kroppsdeler (f.eks. fingre). 0 er ingen beskyttelse mens 6 er komplett beskyttelse.
Det andre sifferet angir utstyrets beskyttelse mot inntrengning av vann. 0 er ingen beskyttelse mens 6 er ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann.

Maritime klassifikasjonsselskaper (klasseselskaper)

Opprinnelig dannet av assurandører med bakgrunn i å foreta en teknisk vurdering av sjøfartøyer for å dele dem inn i klasser etter kvalitet. Ved tilfredsstillelse av klasseselskapets regler kunne skipet så bli tatt opp i selskapet og videre få forsikring.
Dagens klassifikasjonsselskaper er private, uavhengige kontrollorganer som godkjenner fartøyenes konstruksjoner og som skal påse sikkerhet og beskyttelse for skip og offshoreinstallasjoner. 
Nemko utfører akkreditert EMC testing og pålitelighestesting (miljøtesting/miljøprøving) iht. bla. DNVGL-CG-0339, IACS E10 og Lloyds.

IP-systemet (Ingress Protection) er et system for å angi kapslingsgraden til elektrisk utstyr, dvs. utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann. Nemko kan utføre komplette og akkrediterte tester for alle IP-tester opp til IP68 i henhold til IEC 60529 og NEMA 250.

Sørg for at produktet ditt overlever i det miljøet det skal fungere i. Vibrasjonstesting hos Nemko er en investering i produktkvalitet som vil gi avkastning i form av mindre vareretur og økt produktpålitelighet.

Du kan sikre at produktet ditt overlever og fungerer under ekstreme klimatiske forhold. Involver Nemko tidlig i utviklingsprosessen og testløpet for å unngå forsinkelse i produktlansering og økt utviklingskostnad.

Mekanisk belastning er ofte årsak til at utstyr feiler. Nemko utfører en rekke mekaniske tester for å avsløre svakheter ved et produkt.

Nemko tester mekanisk sjokk på produkter i henhold til IEC 60068-2-27.

At Nemko, we have the facilities, resources and experience you need for stress testing. We help validate designs and prove test components with our experienced and skilled testing personnel and modern, high-tech testing facilities.