Pålitelighetstesting

Er produktet ditt klargjort for å motstå de tøffe miljømessige påvirkningene det kan bli utsatt for? Test produktets pålitelighet hos Nemko med hensyn til mekaniske og klimatiske påvirkninger.

Nemko har et av Skandinavias mest velutstyrte laboratorier for pålitelighetstesting. Vi er akkreditert for pålitelighetstesting av mekaniske og klimatiske tester. Våre testfasiliteter omfatter:

 • Vibrasjonstesting
 • Mekanisk sjokktesting
 • Temperaturtesting
 • Fuktighetstesting
 • Undertrykk/høydesimulering, også kombinert med temperatur
 • Full IP-testing opp til IP68
 • Salttåke og korrosjon
 • Dropp og fritt fall
 • Akustisk støy og alarmnivåtesting
 • Compass safe testing
 • Excessive conditions
 • High voltage testing
 • Isolasjonmotstandsmålinger

Nemkos pålitelighetslaboratorier jobber svært tett med våre øvrige laboratorier for EMC og sikkerhetstesting. Dette gir deg som kunde fordelen av å forholde deg til kun ett testhus for full produkttesting.

Våre testingeniører har mange års erfaring med pålitelighetstesting for de fleste produktsegmenter;

 • Maritim testing – inkludert test for klasseselskaper som DNV, E10, Lloyds osv.
 • Offshore-utstyr
 • Subsea-utstyr
 • Fire & Security
 • Medisinsk utstyr
 • Automotive
 • Jernbaneutstyr
 • IT-produkter
 • Fly, helikopter og romfart

IP-systemet (Ingress Protection) er et system for å angi kapslingsgraden til elektrisk utstyr, dvs. utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann. Nemko kan utføre komplette og akkrediterte tester for alle IP-tester opp til IP68 i henhold til IEC 60529 og NEMA 250.

Sørg for at produktet ditt overlever i det miljøet det skal fungere i. Vibrasjonstesting hos Nemko er en investering i produktkvalitet som vil gi avkastning i form av mindre vareretur og økt produktpålitelighet.

Du kan sikre at produktet ditt overlever under ekstreme klimatiske forhold. Involver Nemko tidlig i utviklingsprosessen og testløpet for å unngå forsinkelse i produktlansering og økt utviklingskostnad.

Mekanisk belastning er ofte årsak til at utstyr feiler. Nemko utfører en rekke mekaniske tester for å avsløre svakheter ved et produkt.

Nemko tester mekanisk sjokk på produkter i henhold til IEC 60068-2-27.

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail