Testforberedelser og planlegging

Testplanlegging skjer alltid før selve testingen begynner og består av forberedelse og dokumentering av testtimeplan. Dette sikrer at aktivitetene i ditt prosjekt vil bli utført på den beste måten og i riktig rekkefølge.

Nemko sørger for at alle tester vil bli gjennomført på den måten som sikrer raskest fremdrift og slik at du unngår unødige problemer senere.

Testplan for ditt prosjekt:

Dokumenterer at detaljene i testing er i følge forskrifter, standarder og «best practices».
Kan sendes til deg på forhånd og oppdateres med progress underveis.

Andre fordeler:

Testplanlegging kan gjøres god tid i forveien og kan hjelpe til å identifisere behov for forberedelser, krav for spesifikk testobjekt-håndtering og estimere kostnader.
Dette kan inkludere både spesielle tester som produktet krever og at testene utføres til riktig tid under produktets utviklingsløp.