NS-sertifisering for ikke-elektriske produkter-Gyldighet maks ut 2019

Nemko AS administerer frem til 31. desember 2019 ordninger for sertifisering og NS-merking av flere typer produkters egenskaper. 

Nemko AS administerer per idag ordninger for sertifisering og NS-merking av flere typer produkters egenskaper. NS-merkingen bekrefter samsvar med krav i standard. Standarder er i denne sammenheng enten rene nasjonale standarder eller europeiske standarder fastsatt som Norsk Standard. For flere produkter som per idag innehar sertifiseringslisens for NS-merking vil det på sikt bli harmoniserte europeiske produktstandarder som beskriver krav til CE-merking av gitte egenskaper. For produkter omfattet av krav til CE-merking vil det ikke lenger være anledning til NS-merking når disse bekrefter samme egenskap.

Nemko besluttet i 2016 å avslutte sin produktsertifisering for ikke-elektriske produkter. Etter 31. desember 2019 er det ikke lenger anledning til å NS-merke produkter som var omfattet av disse lisensene.

I perioden frem til 31. desember 2019 vil det kun være mulig å få utført administrative endringer. Med det menes sletting av hele eller deler av lisensen, ny adresse, ny kontaktperson o.l. 31. desember 2019 slettes alle gjenværende lisenser for NS-merking utstedt av Nemko AS. Etter den dato vil ikke lenger Nemko administrere ordningen.

I SBC-dokumentene for det aktuelle produktet som angitt i lisensen, er oversikter over kontrollorganer som Nemko i sin tid har godkjent for ordningene. Disse bør kunne kontaktes og forespørres om eventuelle andre sertifiseringsordninger for produktene. 

Det minnes samtidig om at det er den enkelte lisensinnehavers ansvar, der det er aktuelt, å holde seg oppdatert når det gjelder eksisterende og eventuelt kommende produktstandarder med krav til CE-merking.

De sertifiserte produktene har rett til å bære NS-merket som viser samsvar med gjeldende norske standarder. Disse er harmonisert med tilsvarende europeiske normer når slike er tilgjengelige.

Produkter som dekkes av NS-sertifiseringen inkluderer:

  • Bygningsmaterialer
  • Plastrør
  • Brannsikre produkter

Spørsmål vedrørende dette kan rettes til: personell@nemko.com

 

Brannteknisk klassifisering

Branndører
Vegger
Vinduer
Søyler og bjelker av stål
Kledninger
Overflater
Taktekking

Konstruksjoner sammensatt på byggeplass

Etasjeskillere/himling
Oppgradering av betong – stål
Veggkontruksjoner...