NS-sertifisering for ikke-elektriske produkter- Gyldighet maks ut 2019

De sertifiserte produktene har rett til å bære NS-merket som viser samsvar med gjeldende norske standarder. Disse er harmonisert med tilsvarende europeiske normer når slike er tilgjengelige

Produkter som dekkes av NS-sertifiseringen inkluderer:

  • Bygningsmaterialer
  • Plastrør
  • Brannsikre produkter

 

Brannteknisk klassifisering

Branndører
Vegger
Vinduer
Søyler og bjelker av stål
Kledninger
Overflater
Taktekking

Konstruksjoner sammensatt på byggeplass

Etasjeskillere/himling
Oppgradering av betong – stål
Veggkontruksjoner...

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail