Sertifisering for Nord Amerika

Nemko har sertifiseringstjenestene du behøver for markedsadgang i Nord Amerika.

Nemko gir deg de nødvendige tjenestene for å bekrefte at ditt produkt har sertifisering for å kunne selge på marked i USA og Canada.
Om det gjelder elektrisk sikkerhet, radio og telecom eller energisertifisering har Nemko hva du behøver.

For oversikt over de ulike tjenestene, se sertifiseringsordninger nedenfor:

Ønsker du å selge dine produkter i Canada?  For fabrikanter og importører kan det være en utfordring å få produkter på det canadiske marked.
Nemko kan hjelpe til ved å få dine produkter sertifisert.

Ønsker du å selge dine produkter i Nord-Amerika?  Å være rask, best og først?
For fabrikanter og importører av produkter til Nord-Amerika det kan være en utfordring å tilgang til markedet. Nemko kan bistå ved å håndtere de nødvendige sertifiseringer.

En revisor fra Nemko utfører samtidig revisjoner for flere lands godkjenningsordninger.

Nemko Canada kan sertifisere elektriske produkter etter canadiske krav til elektrisk sikkerhet.

Nemko tilbyr evaluering av elektrisk sikkerhet hos kunden som et alternative til tradisjonell produkt testing.  Dette kan være en raskere og mer økonomisk løsning ved f.eks. større installasjoner etc.

Nemko’s laboratorier i Canada og USA er akkreditert for testing etter CS-03 og er anerkjent av Industry Canada. Se hvordan Nemko kan gi deg de registreringene du behøver.

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail