Sertifisering for Europa

Sertifisering er i dag like viktig som før CE merking ble introdusert!

Studier gjennomført for EU bekrefter hva mange har ment; sikkerheten på sertifiserte produkter er langt høyere enn på produkter som kun er CE merket basert på samsvarserklæring (DoC).

Les mer om CE merking HER og se vår korte introduksjonsvideo om CE merking her:

 

 

 

Nemko tilbyr en rekke av europeiske sertifiseringsordninger som alle vil bekrefte at ditt produkt tilfredsstiller kravene til sikkerhet. En slik dokumentasjon fra en uavhengig tredjepart vil forenkle din tilgang til det europeiske markedet.

Vil du sjekke om et sertifikat er ekte? Det kan du gjøre ved å benytte deg av vår Nemko online sertifikatdatabase

Også for enkelte produktgrupper er det fremdeles krav til sertifisering for Europa.

For informasjon om de ulike sertifiseringsordninger i Europa:

Nemko Europe er den første sertifiseringstjenesten av sitt slag som understøtter den obligatoriske CE-merking av dine elektriske og elektroniske produkter. For deg betyr denne tjenesten en enklere måte å oppfylle de nødvendige CE-merke direktivene.

 

Ditt naturlige valg for Europa

Bruk GS-merket for å sikre en trygg og effektiv markedsadgang til Europas største marked.

Nemko kan utstede et felleseuropeisk sertifikat!
ENEC sertifikater kan utstedes for elektriske produkter som tilfredsstiller europeiske sikkerhetsstandarder.

Den enkle veien til alle nordiske sertifiseringsmerker.

Nemko kan hjelpe deg med maritim sertifisering innenfor områdene brannvern, navigasjon og radiokommunikasjon mot den til enhver tid seneste versjon av skipsutstyrsdirektivet; Marine Equipment Directive 96/98/EC (MED).

Vi utsteder internasjonale CB sertifikater og EC sertifikater for Europa for medisinsk utstyr.

Nemko kan forenkle arbeidet med å få nasjonale sertifiseringer i Europa gjennom CENELEC sertifiseringsavtale (CCA)

Kunder som trenger et EMC sertifikat kan velge mellom ulike ordninger som tilbys av Nemko. Internasjonale sertifikat som CB eller CCA, eller våre egne sertifiseringer som Nemko EMC merke eller Nemko EMC-robust merke.

Nemko tilbyr tjenester innenfor testing og sertifisering av EX produkter gjennom vår partner DNV GL Nemko Presafe AS som Teknisk Kontrollorgan.  Våre tjenester omhandler designvurdering tidlig i produktutviklingsfasen, testing og videre prosess frem mot markedsadgang.

Nemko tilbyr samsvarsvurdering og typeprøvesertifisering for Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Nemko kan løse din utfordring med CE merking!

Nemko kan utstede bekreftelse av samsvar (Attestation of Conformity - AoC) for å bekrefte samsvar for dine produkter med relevante direktiver.

Nemko utfører også sertifisering av enkelte ikke-elektriske produkter. De sertifiserte produktene har rett til å bære NS-merket som viser samsvar med gjeldende norske standarder. Disse er harmonisert med tilsvarende europeiske normer når slike er tilgjengelige.