Sertifisering for Europa

Sertifisering er i dag like viktig som før CE merking ble introdusert!

Studier gjennomført for EU bekrefter hva mange har ment; sikkerheten på sertifiserte produkter er langt høyere enn på produkter som kun er CE merket basert på samsvarserklæring (DoC).

Les mer om CE merking HER og se vår korte introduksjonsvideo om CE merking her:

 

Nemko tilbyr en rekke av europeiske sertifiseringsordninger som alle vil bekrefte at ditt produkt tilfredsstiller kravene til sikkerhet. En slik dokumentasjon fra en uavhengig tredjepart vil forenkle din tilgang til det europeiske markedet. For enkelte produktgrupper er det også fremdeles krav til sertifisering for Europa.

Vil du sjekke om et sertifikat er ekte? Det kan du gjøre ved å benytte deg av vår Nemko online sertifikatdatabase

Kontakt oss for mer informasjon: 

Salgsteam Norge

Sentralbord: (+47) 22 96 03 30 (betjent fra 08.00 til 15.30 hverdager)
Besøksadresse: Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker

CE-merking er påkrevd for inngang til og omsetning av de fleste varer i den Europeiske Union og i EØS landene. For elektriske produkter er det i hovedsak ti direktiver som er aktuelle, og som brukes for å vise samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene for det aktuelle produktet

Nemko Europe er den første sertifiseringstjenesten av sitt slag som understøtter den obligatoriske CE merking av dine elektriske og elektroniske produkter.

Dekker europeiske krav for elektrisk sikkerhet og EMC. Ditt naturlige valg for Europa.

Bruk GS-merket for å sikre en trygg og effektiv markedsadgang til Tyskland og andre tyskspråklige land.

Det felleseuropeiske sertifiseringsmerket. ENEC sertifikater kan utstedes for elektriske produkter som tilfredsstiller europeiske sikkerhetsstandarder.

Den enkle veien til alle nordiske sertifiseringsmerker; Nemko, Semko, Demko og Fimko.

Nemko kan hjelpe deg med maritim sertifisering mot den til enhver tid seneste versjon av skipsutstyrsdirektivet; Marine Equipment Directive, 2014/90/EU (MED).

Nemko utsteder internasjonale CB sertifikater og EC sertifikater for Europa for elektromedisinsk utstyr.

Nemko kan forenkle arbeidet med å få nasjonale sertifiseringer i Europa gjennom CENELEC sertifiseringsavtale (CCA)

Kunder som trenger et EMC sertifikat kan velge mellom ulike ordninger som tilbys av Nemko. Internasjonale sertifikat som CB eller CCA, eller våre egne sertifiseringer som Nemko EMC merke eller Nemko EMC-robust merke.

Nemko tilbyr samsvarsvurdering og typeprøvesertifisering for Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Nemko tilbyr tjenester innenfor testing og sertifisering av EX produkter gjennom vår partner DNV GL Presafe som Teknisk Kontrollorgan.

Nemko kan utstede bekreftelse av samsvar (Attestation of Conformity - AoC) for å bekrefte samsvar for dine produkter med relevante direktiver.

Nemko administerer frem til 31. desember 2019 ordninger for sertifisering og NS-merking av flere typer produkters egenskaper.