Om Nemko

Bedrifter i hele verden stoler på Nemko for evaluering av deres produkter, systemer, installasjoner og personell mot krav i relevante standarder og regelverk.

Siden 1933 har Nemko sikret at våre kunder tilfredsstiller de ulike krav over hele verden. Våre tjenester inkluderer pre-compliance, internasjonal sertifisering, produkt- og systemsertifisering samt produkttesting.

Gjennom våre kontorer, laboratorier og nettverk av partnere i Asia, Nord-Amerika, Midtøsten og Afrika er vi i stand til å betjene våre kunder pålitelig og effektivt.

Vi tilbyr lokal tilstedeværelse kombinert med global kunnskap.

Nemkos Historie

Det opprinnelige NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll) ble opprettet i 1933 som en institusjon for obligatorisk sikkerhetstesting og nasjonal godkjenning av elektrisk utstyr som skulle markedsføres og selges i Norge og dermed tilkobles det offentlige strømnettet. Senere ble også testing av krav for radiostøy en del av godkjenningsregimet.

I 1990, da Norge ble en del av EØS, ble EEC-direktivene for sikkerhet (European Community Directives for product safety) implementert, og de obligatoriske nasjonale kravene frafalt. NEMKO ble dermed forvandlet til et uavhengig, selveid selskap, med et rådgivende utvalg sammensatt av representanter for ulike aktører (industri- og handelsorganisasjoner, forbrukergrupper, elselskaper, osv.) som det høyeste tilsynsorgan. NEMKO etablerte samtidig Nemko As som utgjør det sentrale driftsselskapet og er ansvarlig for det som i dag kalles Nemko Group.

Siden 1992 har både omfanget av tjenester og den globale tilstedeværelsen til Nemko utvidet seg betraktelig.

I dag tilbyr Nemko test- inspeksjons- og sertifiseringstjenester for produkter og systemer på verdensbasis og har 20 kontorer i 12 land.

 

Nemko ble opprettet av den norske regjeringen i 1933 for å fremme produktsikkerheten til elektriske produker i Norge.

Vel 60 år senere ble Nemko etablert som en uavhengig, privat stiftelse. Den nåværende eierstrukturen til Nemko vises nedenfor.

...

...

 

Per Ove Øyberg

Nemko Group President and CEO

For å gi best mulig service til våre kunder deltar Nemko i standardiseringen for å ha best mulig kunnskap om gjeldende og fremtidige standarder relevante for ditt produkt.

Nemko-gruppen er organisasjonen til den uavhengige selveide stiftelsen NEMKO, og tilbyr global markedsadgang basert på testing, inspeksjon og sertifisering, hovedsakelig for produkter og systemer, men også for installasjoner og personell.

Å bruke et teknisk kontrollorgan kan være en stor fordel for deg som fabrikant eller importør, og er for enkelte tjenester påkrevd.

Din lab kan utføre testing for Nemko sertifiseringer.

...

 

 

Ingvild Myhre (f. 1961)

Styreleder

Our vision

Nemko makes the world a safer place.

Mission statement

Nemko safeguards products and systems, by supplying efficient thirdparty compliance and market access solutions.

At Nemko, our values are clear, we:

  • ...