Radio & telekom

Nemko tilbyr omfattende tjenester tilpasset dine spesifikke behov i radio- og telekombransjen.

Radio og telekom virksomhet er en av de raskest voksende industriene i vår tid. Utviklingen av innovative trådløse løsninger har brakt internett til produkter som aldri før hadde trådløs tilkobling. Dette betyr at produsentene må få sine trådløse produkter raskt på markedet for å holde tritt med skiftende teknologi.

Våre tjenester inkluderer:

Pre-compliance testing

Ved å involvere Nemko tidlig i utviklingsprosessen, kan du spare bedriften verdifull tid og penger med pre-compliance tjenester som inkluderer:

 • Fakta om nasjonale og internasjonale krav
 • Tolkninger av standarder
 • Gjennomgang av dokumentasjon og produktdesign
 • Pre-testing for å sikre forutsigbar typetesting, verifisering og sertifisering
 • Støtte fra produktdesign og gjennom alle prosesser som fører opp til å møte myndighetskrav

Produkt testing

 • Nemkos egne laboratorier og globale partnernettverk støtter alle testkrav for elektrotekniske produkter. Våre ansatte, laboratoriefasiliteter og akkrediteringer gir et komplett utvalg av testtjenester i verdensklassen.
 • Tredjepartstesting demonstrerer at samsvarsvurdering utføres av et organ som er uavhengig av både leverandør og kunde organisasjoner

Produkt- og system sertifisering

 • Nemko tilbyr en rekke sertifiseringer å vise at en internasjonalt anerkjent tredjepart har bekreftet at produktet er i samsvar med relevante standarder.
 • Nemko er medlem av en rekke multinasjonale og nasjonale sertifiseringsordninger.
 • I tillegg til produktsertifisering, har Nemko mer enn 20 års erfaring på sertifisering av ledelsessystemer.
 • Ulike markeder og bransjer har ofte forskjellige spesifikke behov og preferanser. Nemkos sertifiseringstjenester kan omfatte slike ulike krav i henhold til kundens behov
   

Internasjonal markedsadgang

 • Nemko har en unik kombinasjon av lokal tilstedeværelse, internasjonale nettverk og bilaterale avtaler. Vi sørger for at produktet får tilgang til nødvendige markeder raskt og effektivt.
 • Med fagkunnskap om regler og forskrifter i over 150 land, sørger vi for at du har den nødvendige dokumentasjonen i hvert marked.

       

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail