Radio og telekom

Nemko tilbyr omfattende tjenester tilpasset dine spesifikke behov i Radio og telekombransjen.

Radio og telekomvirksomhet er en av de raskest voksende industriene i vår tid. Utviklingen av innovative trådløse løsninger har brakt internett til produkter som aldri før hadde trådløs tilkobling; det såkalte "Internet of Things (IoT). Dette betyr at produsentene må få sine trådløse produkter raskt på markedet for å holde tritt med skiftende teknologi.

Våre tjenester inkluderer:

Pre-compliance testing

Ved å involvere Nemko tidlig i utviklingsprosessen kan du spare bedriften for verdifull tid og penger med pre-compliance tjenester som inkluderer:

 • Fakta om nasjonale og internasjonale krav
 • Tolkninger av standarder
 • Gjennomgang av dokumentasjon og produktdesign
 • Pre-testing for å sikre forutsigbar typetesting, verifisering og sertifisering
 • Støtte fra produktdesign og gjennom alle prosesser som fører opp til å møte myndighetskrav

Produkttesting

 • Nemkos egne laboratorier og globale partnernettverk støtter alle testkrav for elektrotekniske produkter. Våre ansatte, laboratoriefasiliteter og akkrediteringer gir et komplett utvalg av testtjenester i verdensklassen.
 • Tredjepartstesting demonstrerer at samsvarsvurdering utføres av et organ som er uavhengig av både leverandør og kundeorganisasjoner

Produkt- og systemsertifisering

 • Nemko tilbyr en rekke sertifiseringer som et bevis på at en internasjonalt anerkjent tredjepart har bekreftet at produktet er i samsvar med relevante standarder.
 • Nemko er medlem av flere multinasjonale og nasjonale sertifiseringsordninger.
 • I tillegg til produktsertifisering, har Nemko mer enn 20 års erfaring på sertifisering av ledelsessystemer.
 • Ulike markeder og bransjer har ofte forskjellige spesifikke behov og preferanser. Nemkos sertifiseringstjenester kan omfatte slike ulike krav i henhold til kundens behov

Internasjonal markedsadgang

 • Nemko har en unik kombinasjon av lokal tilstedeværelse, internasjonale nettverk og bilaterale avtaler. Vi sørger for at ditt produkt får tilgang til nødvendige markeder raskt og effektivt.
 • Med fagkunnskap om regler og forskrifter i over 150 land, sørger vi for at du har den nødvendige dokumentasjonen i hvert marked.