Øk sikkerheten og reduser risikoen med vår produkttesting

Som produsent av ledende kvalitetsprodukter behøver du en ledende leverandør av testtjenester. La våre internasjonalt akkrediterte laboratorier og eksperter sikre deg at risiko og produktsikkerhet er vel ivaretatt.
 

Hvorfor teste ved Nemko?

Nemko reduserer din tid til markedet ved å levere høyeste kvalitet på våre tjenester samt en svært høy internasjonal anerkjennelse. Våre anerkjente testtjenester sikrer at dine produkter oppfyller de regler og sikkerhetskrav som er relevante for din industri og dine markeder. Samlet vil dette være en svært gunstig måte å sikre din vei til markedet, og til dine ønskede resultater.
 

Hva du får

Ved Nemko arbeider du sammen med et team av eksperter med variert industrierfaring og fagekspertise.  For å være nær dine utviklings- og produksjonsavdelinger har Nemko satt opp moderne laboratorier i en rekke land over hele verden.

For mer informasjon om Nemkos testrelaterte tjenester:

Testplanlegging skjer alltid før selve testingen begynner og består av forberedelse og dokumentering av testtimeplan. Dette sikrer at aktivitetene i ditt prosjekt vil bli utført på den beste måten og i riktig rekkefølge.

Prosjektledelse er et viktig verktøy for å sikre rask og effektiv leveranse uten unødige opphold.

Nemko tilbyr et bredt spekter av tjenester innen sikkerhetstesting. Med testlaboratorier i Europa, Asia og Nord-Amerika er vi klare til å starte testing nær deg. Nedenfor finner du en liste over noen utvalgte tjenester.

EMC (Electromagnetic compatibility) er elektriske produkters evne til å funksjonere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø, uten å påføre annet elektrisk utstyr i dette miljøet uakseptable forstyrrelser. Et elektrisk produkts grad av elektromagnetisk kompatibilitet består av to hovedkomponenter; immunitet og emisjon.

Nemko tilbyr omfattende tjenester for å dekke dine spesifikke behov innenfor trådløs testing.

Når du lanserer et nytt produkt må det samsvare med internasjonale godkjenninger og industri-spesifikke krav. Nemko har komplette tjenester tilpasset dine behov og vi kan tilby en skreddersydd industriell tilnærming.

Er produktet ditt klargjort for å motstå de tøffe miljømessige påvirkningene det kan bli utsatt for? Test produktets pålitelighet hos Nemko for mekaniske og klimatiske påvirkninger.

Eksplosjonssikre produkter kreves der det bearbeides og oppbevares medier i eksplosjonsfarlige områder. Disse områdene finnes oftest innen gruveindustri, offshore, kjemisk -og petrokjemisk industri.

Nemko tilbyr tjenester innenfor testing og sertifisering av EX produkter gjennom vår partner Presafe som Teknisk Kontrollorgan.  Våre tjenester strekker seg fra designvurdering tidlig i produktutviklingsfasen, via testing til markedsadgang.

Nemko kan tilby pre-compliance akustikktester for høreapparatutstyr, samt testing av akustisk støy for et bredt produktspekter.

Nemko har akkreditert laboratorium for test av ergonomi etter ISO-standarder.
Nemko er også godkjent for verifikasjon av brukervennlighet og ergonomi for merkekrav.

Nemko Italia utfører kalibrering av høy kvalitet for å møte dine strenge krav til instrumentkontroll.

Nemko tilbyr rask markedsadgang til Europa for produkter som benyttes i brannalarmanlegg og er underlagt kravene i Byggevareforordningen.

Testing, sertifisering og fabrikkinspeksjon i henhold til relevante krav.

Benytt deg av vårt brede tjenestespekter og få produktene testet for alle relevante direktiver og standarder samtidig, ved samme laboratorium.