» Node » 1249

Personellsertifisering

Nemko har spesialkompetanse på personellsertifisering og er en av de største i Norge når det kommer til denne type sertifisering.

Sertifikatet er et bevis på at du oppfyller kravene til ferdigheter og kunnskap, både teoretisk og praktisk. Med 80 års erfaring og kontorer i mer enn 20 land, har Nemko den erfaring og kompetanse du trenger for å få mer tillit i markedet.

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i boliger.

NEK 405-2 er revidert og ny utgave ble publisert hos Standard Norge i juni 2014.

Endringene er som følger:

 - I tillegg til sertifisering med samme prosedyrer som tidligere, har man nå muligheten til å få et eksamensbevis som et alternativ til sertifisering. I henhold til NEK 405-2 kan et eksamensbevis, på lik linje med sertifisering, brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller i henhold til normenså fremt kunden ikke krever sertifisering.
- Det kreves nå minimum 3 års praksis som elektriker i boliginnstallasjoner eller tilsvarende (tidligere hrav var 1 års praksis)
- Eksamensresultatet har en gyldighet på 12 måneder, dvs. at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS senest 12 måneder etter besstått eksamen

 

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i næringsbygg.

NEK 405-3 er revidert og ny utgave ble publisert hos Standard Norge i juni 2014.

Endingene er som følger;

- I tillegg til sertifisering med samme prosedyrer som tidligere, har man nå muligheten til å få et eksamensbevis som et alternativ til sertifisering. I henhold til NEK 405-3 kan et eksamensbevis, på lik linje med sertifisering, brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller i henhold til normenså fremt kunden ikke krever sertifisering.
- Krav om 3 års praksis (tidligere krav var 2 års parksis om du Teknisk Fagskole og 4 års praksis uten Teknisk Fagskole)
- Eksamensresultater har en gyldighet på 12 måneder, det vil si at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS senest 12 måneder etter bestått eksamen

Nemko sertifiserer elektrotermografører for både lav- og høyspent anlegg.

Etter grundig vurdering og gjennomgang av sertifiseringsordningens historikk og finansielle grunnlag, er det besluttet at sertifiseringsordningen "Sertifisering av elektroinstallatører- Industri" avvikles fra og med 01.01.2015.
Avviklingen vil skje over en periode og etter denne datoen vil Nemko kun drifte ordningen i den perioden det finnes gyldige sertifikater. Dette betyr at vi  ikke tar imot førstegangssertifiseringer og resertifiserer heller ikke.

 

Norsk Industri har utarbeidet en bransjestandard som inneholder alle detaljer om krav til elektroinstallatør industri. Den har som mål å sikre elanlegg.

Nemko har etablert sertifisering av plastrørsveisere i henhold til NS 416 Operatører for sveising av rør og rørdeler.
Vi tilbyr også sertifisering av personell for tråd- og ekstrudersveising og membransveising.

Nemko sertifiserer redningsmenn i henhold til Nasjonal Standard for Redningsmenn (2002). Normen er utarbeidet i et samarbeid mellom Justisdepartementet og Helsedepartementet.

Gassnormen krever at gassteknikere og faglige ledere skal inneha et kompetansesertifikat utstedt av ett akkreditert sertifiseringsorgan.  

NEK 405-4 stiler krav til foretak som utfører kontroller med personell sertifisert etter normene NEK 405-1, NEK 405-2 og NEK 405-3.

Bygningstekniske svakheter kan medføre store tap i energiforbruk og fuktskader. Trykktest av bygninger kan avsløre svakheter i byggenes tetthet. Ved hjelp av moderne termografiutstyr kan kritiske temperaturdifferenser oppdages effektivt.

Formålet for sertifisert kontrollør er å kartlegge svakheter for å gi pålitelig grunnlag for vedlikehold, reparasjoner og utbedringer av bygget.
Hvis svakheter blir avdekket kan kontrolløren foreslå enkle og kosteffektive løsninger. 
Eksempler på slike formål kan være tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll, leveransekontroll på vegne av byggherrer eller kontroll av bolig på vegne av kunde og forsikringsselskap.

Moderne termografikameraer kan detektere og lokalisere termepraturforskjeller. Termografi er derfor et nyttig hjelpemiddel, særlig i forbindelse med kontroll og verifisering av byggkonstruksjoner.

Nemko sertifiserer byggkontrollører iht Nemko P-151:2011,  se under relaterte dokumenter nederst på denne siden. Dette dokumentet har et vedlegg som definerer kompetansekrav og et vedlegg som gir en oversikt over krav til lekkasjetall.

Historie og bakgrunn:

Norsk Elektrotekniske Komite (NEK) er i ferd med å ta fram en nasjonal sertifiseringsordning for eltakstmenn. Det er uvisst når denne sertifiseringsordningen er på plass.

Nemko har tidligere hatt en privat sertifiseringsordning for Eltakstmenn. De som allerede er sertifisert beholder selvsagt sine sertifikater.

Det er et stort behov for eltakstmenn. Elektroskolen gjennomfører i dag kurs for eltakstmenn. Nemko ser det som en samfunnsoppgave å bidra til utdanning av eltakstmenn. Nemko administrer derfor eksamen og godkjenning av eltakstmenn som gjennomfører kurs ved Elektroskolen. Kandidatene får et godkjenningsbevis som eltakstmann.

Dagens godkjenningsordning administrert av Nemko:

Kandidatene deltar på kurs med eksamen.

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail