Personellsertifisering

Nemko har spesialkompetanse på personellsertifisering og er en av de største i Norge når det kommer til denne type sertifisering.

Et sertifikat er et bevis på at du oppfyller krav til ferdigheter og kunnskap, både teoretisk og praktisk. Med over 80 års erfaring og kontorer i mer enn 20 land, har Nemko den erfaring og kompetanse du trenger for å få mer tillit i markedet.

Send en forespørsel til personell@nemko.com og vi vil hjelpe deg!

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i boliger.

I tillegg til sertifisering har man muligheten til å få et eksamensbevis ved bestått eksamen som et alternativ til sertifisering. I henhold til NEK 405-2 kan et eksamensbevis, på lik linje med sertifisering, brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller i henhold til normen så fremt kunden ikke krever sertifisering.

Eksamensresultatet har en gyldighet på 12 måneder, dvs. at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS senest 12 måneder etter bestått eksamen. Om man ikke sender inn dokumentasjonen i tide, må ny eksamen tas.

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i næringsbygg.

Nemko sertifiserer elektrotermografører for både lav- og høyspent anlegg.

Nemko tilbyr sertifisering av plastrørsveisere i henhold til NS 416 Operatører for sveising av rør og rørdeler. Vi tilbyr også sertifisering av personell for tråd- og ekstrudersveising og membransveising.

Nemko sertifiserer redningsmenn i henhold til Nasjonal Standard for Redningsmenn (2002). Normen er utarbeidet i et samarbeid mellom Justisdepartementet og Helsedepartementet.

NEK 405-4 stiler krav til foretak som utfører kontroller med personell sertifisert etter normene NEK 405-1, NEK 405-2 og NEK 405-3.

 

Etter grundig vurdering og gjennomgang av sertifiseringsordningens historikk og finansielle grunnlag, har Nemko dessverre besluttet å avvikle ordningen «Sertifisering av byggkontrollør - tetthetskontroll og termografering» pr 01.05.2018.
Nemko AS vil drifte ordningen inntil vi ikke lenger har gyldige sertifikater blant våre kunder, men det vil ikke være mulig å ta eksamen og sertifisere seg etter 1. mai 2018.

Spørsmål vedrørende dette kan sendes til: personell@nemko.com

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) og Nemko har inngått avtale om godkjenningsordning for brannsikringsmontører.

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i landbruket.

Historie og bakgrunn: