Personellsertifisering

Nemko har spesialkompetanse på personellsertifisering og er en av de største i Norge når det kommer til denne type sertifisering.

Et sertifikat er et bevis på at du oppfyller krav til ferdigheter og kunnskap, både teoretisk og praktisk. Med over 80 års erfaring og kontorer i mer enn 20 land, har Nemko den erfaring og kompetanse du trenger for å få mer tillit i markedet.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Karianne Teie
Senior Certification Coordinator
(+47) 958 56 140
personell@nemko.com
Elin Tilley Christensen
Certification Coordinator
(+47) 920 83 854
personell@nemko.com

 

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i boliger.

I tillegg til sertifisering har man muligheten til å få et eksamensbevis ved bestått eksamen som et alternativ til sertifisering. I henhold til NEK 405-2 kan et eksamensbevis, på lik linje med sertifisering, brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller i henhold til normen så fremt kunden ikke krever sertifisering.

Eksamensresultatet har en gyldighet på 12 måneder, dvs. at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS senest 12 måneder etter bestått eksamen. Om man ikke sender inn dokumentasjonen i tide, må ny eksamen tas.

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i næringsbygg.

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i landbruket.

Nemko sertifiserer elektrotermografører for både lav- og høyspent anlegg.

NEK 405-4 stiler krav til foretak som utfører kontroller med personell sertifisert etter normene NEK 405-1, NEK 405-2 og NEK 405-3.

Nemko tilbyr sertifisering av plastrørsveisere i henhold til NS 416 Operatører for sveising av rør og rørdeler. Vi tilbyr også sertifisering av personell for tråd- og ekstrudersveising og membransveising.

Nemko sertifiserer redningsmenn i henhold til Nasjonal Standard for Redningsmenn (2002). Normen er utarbeidet i et samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) og Nemko har inngått avtale om godkjenningsordning for brannsikringsmontører.

Nemko sertifiserer elektroforetak og personell som skal utføre skadetakst, tilstands- og tredjepartsvurdering av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr.