Personellsertifisering

Nemko har spesialkompetanse på personellsertifisering og er en av de største i Norge når det kommer til denne type sertifisering.

Sertifikatet er et bevis på at du oppfyller kravene til ferdigheter og kunnskap, både teoretisk og praktisk. Med 80 års erfaring og kontorer i mer enn 20 land, har Nemko den erfaring og kompetanse du trenger for å få mer tillit i markedet.

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i boliger.

I tillegg til sertifisering med samme prosedyrer som ved en sertifisering, har man muligheten til å få et eksamensbevis som et alternativ til sertifisering. I henhold til NEK 405-2 kan et eksamensbevis, på lik linje med sertifisering, brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller i henhold til normen så fremt kunden ikke krever sertifisering.

Eksamensresultatet har en gyldighet på 12 måneder, dvs. at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS senest 12 måneder etter bestått eksamen. Om man ikke sender inn dokumentasjonen i tide, må ny eksamen tas.

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i næringsbygg.

I tillegg til sertifisering med samme prosedyrer som ved en sertifisering, har man muligheten til å få et eksamensbevis som et alternativ til sertifisering. I henhold til NEK 405-3 kan et eksamensbevis, på lik linje med sertifisering, brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller i henhold til normen så fremt kunden ikke krever sertifisering.

Eksamensresultater har en gyldighet på 12 måneder, det vil si at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS 12 måneder etter bestått eksamen. Om dette ikke blir gjort, må ny eksamen tas.

Nemko sertifiserer elektrotermografører for både lav- og høyspent anlegg.

Nemko har etablert sertifisering av plastrørsveisere i henhold til NS 416 Operatører for sveising av rør og rørdeler.
Vi tilbyr også sertifisering av personell for tråd- og ekstrudersveising og membransveising.

Nemko sertifiserer redningsmenn i henhold til Nasjonal Standard for Redningsmenn (2002). Normen er utarbeidet i et samarbeid mellom Justisdepartementet og Helsedepartementet.

NEK 405-4 stiler krav til foretak som utfører kontroller med personell sertifisert etter normene NEK 405-1, NEK 405-2 og NEK 405-3.

Bygningstekniske svakheter kan medføre store tap i energiforbruk og fuktskader. Trykktest av bygninger kan avsløre svakheter i byggenes tetthet. Ved hjelp av moderne termografiutstyr kan kritiske temperaturdifferenser oppdages effektivt.

Formålet for sertifisert kontrollør er å kartlegge svakheter for å gi pålitelig grunnlag for vedlikehold, reparasjoner og utbedringer av bygget.
Hvis svakheter blir avdekket kan kontrolløren foreslå enkle og kosteffektive løsninger. 
Eksempler på slike formål kan være tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll, leveransekontroll på vegne av byggherrer eller kontroll av bolig på vegne av kunde og forsikringsselskap.

Moderne termografikameraer kan detektere og lokalisere termepraturforskjeller. Termografi er derfor et nyttig hjelpemiddel, særlig i forbindelse med kontroll og verifisering av byggkonstruksjoner.

Nemko sertifiserer byggkontrollører iht Nemko P-151:2011,  se under relaterte dokumenter nederst på denne siden. Dette dokumentet har et vedlegg som definerer kompetansekrav og et vedlegg som gir en oversikt over krav til lekkasjetall.

Historie og bakgrunn:

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er i ferd med å ta fram en nasjonal sertifiseringsordning for eltakstmenn. Det er uvisst når denne sertifiseringsordningen er på plass.

Nemko har tidligere hatt en privat sertifiseringsordning for eltakstmenn. De som allerede er sertifisert beholder selvsagt sine sertifikater.

Det er et stort behov for eltakstmenn og Elektroskolen gjennomfører kurs. Nemko ser det som en samfunnsoppgave å bidra til utdanning av eltakstmenn og administrerer derfor eksamen og godkjenning av deltakere som gjennomfører kurs ved Elektroskolen. Kandidatene får et godkjenningsbevis som eltakstmann.

Dagens godkjenningsordning administrert av Nemko:

Kandidatene deltar på kurs med eksamen.

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail