Personellsertifisering

Nemko har spesialkompetanse på personellsertifisering og er en av de største i Norge når det kommer til denne type sertifisering.

Sertifikatet er et bevis på at du oppfyller kravene til ferdigheter og kunnskap, både teoretisk og praktisk. Med 80 års erfaring og kontorer i mer enn 20 land, har Nemko den erfaring og kompetanse du trenger for å få mer tillit i markedet.

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i boliger.

I tillegg til sertifisering med samme prosedyrer som ved en sertifisering, har man muligheten til å få et eksamensbevis som et alternativ til sertifisering. I henhold til NEK 405-2 kan et eksamensbevis, på lik linje med sertifisering, brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller i henhold til normen så fremt kunden ikke krever sertifisering.

Eksamensresultatet har en gyldighet på 12 måneder, dvs. at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS senest 12 måneder etter bestått eksamen. Om man ikke sender inn dokumentasjonen i tide, må ny eksamen tas.

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i næringsbygg.

Nemko sertifiserer elektrotermografører for både lav- og høyspent anlegg.

Nemko tilbyr sertifisering av plastrørsveisere i henhold til NS 416 Operatører for sveising av rør og rørdeler. Vi tilbyr også sertifisering av personell for tråd- og ekstrudersveising og membransveising.

Nemko sertifiserer redningsmenn i henhold til Nasjonal Standard for Redningsmenn (2002). Normen er utarbeidet i et samarbeid mellom Justisdepartementet og Helsedepartementet.

NEK 405-4 stiler krav til foretak som utfører kontroller med personell sertifisert etter normene NEK 405-1, NEK 405-2 og NEK 405-3.

 

Etter grundig vurdering og gjennomgang av sertifiseringsordningens historikk og finansielle grunnlag, har Nemko dessverre besluttet å avvikle ordningen «Sertifisering av byggkontrollør- tetthetskontroll og termografering» pr 01.05.2018.
Nemko AS vil drifte ordningen inntil vi ikke lenger har gyldige sertifikater blant våre kunder, men det vil ikke være mulig å ta eksamen og sertifisere seg etter 1. mai. 

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) og NEMKO har inngått avtale om godkjenningsordning for brannsikringsmontører.

Historie og bakgrunn:

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er i ferd med å ta fram en nasjonal sertifiseringsordning for eltakstmenn. Det er uvisst når denne sertifiseringsordningen er på plass.

Nemko har tidligere hatt en privat sertifiseringsordning for eltakstmenn. De som ble sertifisert i denne ordningen beholder sin godkjenning.

Det er viktig å være oppmerksom på at Nemko i denne ordningen godkjenner personell. Virksomhet som er ansvarlig for å utføre eltakstoppdrag skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret.  Vi forutsetter at Nemko godkjente eltakstmenn sørger for å operer på vegne av en registret virksomhet. Personer tilhørende virksomheter som ikke er registrert kan bli godkjent som eltakstmenn. Eltakst må imidlertid gjøres på vegne av en registrert virksomhet.

Det er et stort behov for eltakstmenn og Elektroskolen gjennomfører kurs. Nemko ser det som en samfunnsoppgave å bidra til utdanning av eltakstmenn og administrerer derfor eksamen og godkjenning av deltakere som gjennomfører kurs ved Elektroskolen. Kandidatene får et godkjenningsbevis som eltakstmann iht Elektroskolens ES GL 9099.

Dagens godkjenningsordning administreres av Nemko. Kandidatene deltar på kurs i regi av Elektroskolen. Kurset avsluttes med eksamen.

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail