Systemsertifisering

Å ha et sertifisert styringssystem er ofte en forutsetning for å være i en posisjon til å vinne kontrakter i mange deler av næringslivet, så vel som offentlig sektor.

Nemko har siden 1996 vært leverandør av sertifisering av ledelses- og styringssystemer utført av våre erfarne og dyktige revisorer. 
Vi er akkreditert av Norsk Akkreditering og medlem av IQNet «The International Certification Network». Gjennom partnere i dette nettverket kan vi levere flere sertifiseringsordninger.

Vi leverer sertifiseringstjenester innenfor følgende områder:

NS-EN ISO 9001 Kvalitetsstyring
NS-EN ISO 14001 Miljøstyring
NS-EN ISO 45001/OHSAS 18001 Arbeidsmiljøstyring
NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer
NS-EN ISO/IEC ISO 27001 Styring av informasjonssikkerhet
NS-EN ISO 22000 Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Bente Marie Stein, Salgs- og markedssjef systemsertifisering: bente.marie.stein@nemko.com

 

ISO 9001:2015 er et system for kvalitetsledelse som er utviklet for å skape økt kundetilfredshet.

ISO 14001:2015 er et system for miljøledelse der livsløpet til virksomhetens produkter og tjenester legges til grunn for valg av vesentlige miljøaspekter. Med basis i de 3 grunnpilarene miljø, samfunn og økonomi skal virksomheten økte sin miljøprestasjon.

System for vurdering av arbeidsmiljø OHSAS 18001:2007 er en internasjonal standard for kvalitetsstyring av arbeidsmiljø. I 2018 kom ISO med standard for ledelsessystem for arbeidsmiljø, ISO 45001:2018. Vi tilbyr kurs og GAP-analyse i den nye standarden.

ISO 50001:2011 bistår organisasjonen med å styre sine energiaspekter og gir grunnlag for energisparing.

ISO/IEC 27001:2017 - Ledelsessystem for informasjonssikkerhet - spesifiserer kravene for implementering av sikkerhetskontroll innen en individuell organisasjon. Den dekker også fysisk kontroll og IT-sikkerhetsspørsmål.

ISO 22000:2005 er et styringssystem for næringsmiddeltrygghet hvor en organisasjon viser sin evne til å kontrollere matvaresikkerhet og sikre at matvarene er trygge som menneskeføde.

Arbeidstilsynet har etablert en ordning for sertifisering av virksomheter som skal drive sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr og sakkyndige virksomheter som skal kontrollere arbeidsutstyr. Dette gjelder for arbeidsutstyr spesifisert i forskrift: Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.

Krav til virksomhetene er gitt i forskrift: Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1360 om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område.

Nemko AS er utpekt av Arbeidstilsynet til å sertifisere virksomheter som kommer inn under disse kravene.

Nemko AS er det norske medlemmet i IQNet - Det internasjonale sertifiseringsnettverket.