Systemsertifisering

Å ha et sertifisert styringssystem er ofte en forutsetning for å være i en posisjon til å vinne kontrakter i mange deler av næringslivet, så vel som offentlig sektor.

Nemko har mer enn 25 års erfaring med systemsertifisering og har erfarne og dyktige revisorer. Vi kan gjøre sertifisering innenfor en rekke forskjellige sertifiseringsordninger. Disse er nærmere omtalt under. Vi er akkreditert av Norsk Akkreditering. Nemko er medlem av IQNet «The International Certification Network». Gjennom partnere i dette nettverket kan vi levere flere sertifiseringsordninger.

Vi leverer sertifiseringstjenester innen følgende områder:

ISO 9001    – Ledelsessystem for Kvalitet
ISO 14001  – Ledelsessystem for Miljø
ISO 50001  – Energiledelsessystem
ISO 27001  – Ledelsessystem for informasjonssikkerhet
ISO 22000  – Styringssystem for næringsmiddeltrygghet
OHSAS 18001 – Yrkes- og helsesikkerhet

One world – our approval

ISO 9001:2015 er et system for kvalitetsledelse som er utviklet for å skape økt kundetilfredshet.

ISO 14001:2015 er et system for miljøledelse der livsløpet til virksomhetens produkter og tjenester legges til grunn for valg av vesentlige miljøaspekter. Med basis i de 3 grunnpilarene miljø, samfunn og økonomi skal virksomheten økte sin miljøprestasjon.

ISO 50001 bistår organisasjonen med å styre sine energiaspekter og gir grunnlag for energisparing.

ISO 22 000 er et styringssystem for næringsmiddeltrygghet hvor en organisasjon viser sin evne til å kontrollere matvaresikkerhet og sikre at matvarene er trygge som menneskeføde.

System for vurdering av arbeidsmiljø og personsikkerhet (OHSAS) 18001 er en internasjonal standard for kvalitetsstyring av yrkeshelse og sikkerhet. I 2017 kommer ISO med standard for ledelsessystem for arbeidsmiljø. Vi holder allerede kurs i denne nye standarden

ISO 27001:2013 - Ledelsessystem for informasjonssikkerhet - spesifiserer kravene for implementering av sikkerhetskontroll innen en individuell organisasjon. Den dekker også fysisk kontroll og IT-sikkerhetsspørsmål.

Nemko AS er det eneste norske medlemmet i IQNet - Det internasjonale sertifiseringsnettverket.

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail