Systemsertifisering

Å ha et sertifisert styringssystem er ofte en forutsetning for å være i en posisjon til å vinne kontrakter i mange deler av næringslivet, så vel som offentlig sektor.

Nemko har mer enn 25 års erfaring med systemsertifisering og har erfarne og dyktige revisorer. Vi kan gjøre sertifisering innenfor en rekke forskjellige sertifiseringsordninger. Disse er nærmere omtalt under. Vi er akkreditert av Norsk Akkreditering. Nemko er medlem av IQNet «The International Certification Network». Gjennom partnere i dette nettverket kan vi levere flere sertifiseringsordninger.

Vi leverer sertifiseringstjenester innen følgende områder:

NS-EN ISO 9001 Kvalitetsstyring
NS-EN ISO 14001 Miljøstyring
NS-EN ISO 45001/OHSAS 18001 Arbeidsmiljøstyring
NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer
NS-EN ISO/IEC ISO 27001 Styring av informasjonssikkerhet
NS-EN ISO 22000 Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet

LES VÅR FLYER FOR SYSTEMSERTIFISERING HER

 

 

ISO 9001:2015 er et system for kvalitetsledelse som er utviklet for å skape økt kundetilfredshet.

ISO 14001:2015 er et system for miljøledelse der livsløpet til virksomhetens produkter og tjenester legges til grunn for valg av vesentlige miljøaspekter. Med basis i de 3 grunnpilarene miljø, samfunn og økonomi skal virksomheten økte sin miljøprestasjon.

ISO 50001:2011 bistår organisasjonen med å styre sine energiaspekter og gir grunnlag for energisparing.

ISO 22000:2005 er et styringssystem for næringsmiddeltrygghet hvor en organisasjon viser sin evne til å kontrollere matvaresikkerhet og sikre at matvarene er trygge som menneskeføde.

System for vurdering av arbeidsmiljø OHSAS 18001:2007 er en internasjonal standard for kvalitetsstyring av arbeidsmiljø. I 2018 kom ISO med standard for ledelsessystem for arbeidsmiljø, ISO 45001:2018. Vi tilbyr kurs og GAP-analyse i den nye standarden.

ISO 27001:2017 - Ledelsessystem for informasjonssikkerhet - spesifiserer kravene for implementering av sikkerhetskontroll innen en individuell organisasjon. Den dekker også fysisk kontroll og IT-sikkerhetsspørsmål.

Nemko AS er det norske medlemmet i IQNet - Det internasjonale sertifiseringsnettverket.