Radio og telekom

Nemko tilbyr omfattende tjenester for å dekke dine spesifikke behov i radio og telekombransjen.

Radio og telekom er en av de raskest voksende industriene i vår tid. Utviklingen av innovative trådløse løsninger har brakt internett til produkter som aldri før hadde trådløs tilkobling; det såkalte "Internet of Things" (IoT). Dette betyr at produsentene må få sine trådløse produkter raskt på markedet for å holde tritt med skiftende teknologi.

Våre tjenester inkluderer:

  • Pre-compliance testing
  • Produkttesting
  • Produkt- og systemsertifisering
  • Internasjonal markedsadgang

Når du lanserer et nytt produkt, må du ha regulatoriske godkjenninger for det aktuelle markedet, land eller region. Vi tilbyr skreddersydde løsninger kombinert med solid prosjektledelse, betjent av profesjonelle og kompetente ansatte i Nemko sitt internasjonale nettverk.

 

Nemko tilbyr radiotesting av et bredt spekter av trådløse produkter for å møte dine krav til europeisk og internasjonal sertifisering.

Fast teleutstyr har mange forskjellige funksjoner og krav. Nemko tilbyr et bredt utvalg av tester for kablede produkter:

Nemko tilbyr SAR testing

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail