Produktsertifisering

Nemko dekker dine behov for produktsertifisering gjennom nasjonale og internasjonale sertifiseringsordninger.

De ulike markeder og industriområder har ofte sine spesifikke krav.
Nemko har flere tiår med erfaring og er et av verdens mest anerkjente merker innen internasjonal sertifisering.

Ønsker du å demonstrere at ditt produkt har en tredjeparts sertifisering og er blitt testet etter internasjonale standarder, velg et geografisk område nedenfor for å lese mer

Sertifisering er i dag like viktig som før CE-merking ble introdusert!

Nemko har sertifiseringstjenestene du behøver for markedsadgang i Nord-Amerika.

Nemkos sertifiseringstjenester dekker dine behov for markedsadgang til Asia.

Nemko kan gi ditt produkt internasjonal aksept gjennom internasjonal CB sertifisering.
 

Nemko Tyskland tilbyr testing av sikkerhetsrelevante installasjoner i bygninger. For mange offentlig tilgjengelige bygninger (kjøpesentre, parkerinsghus, hotell etc.) gjelder spesielle krav til testing, enten lovpålagt eller gjennom krav fra forsikringsselskap.

Nemko Canada er akkreditert for å sertifisere Telecom og trådløst utstyr for Canada, USA, Taiwan og Hong Kong samt å tilby tjenester for Europa som teknisk kontrollorgan (Notified Body).

Nemko online certification directory

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail