Bruk vår sertifisering som et kvalitetsstempel på ditt produkt

Vis at nettopp dine produkter og systemer er trygge og holder god kvalitet.  Benytt våre sertifiseringstjenester for å demonstrere samsvar med relevante industri- og sikkerhetskrav.

Hvorfor bruke Nemko sertifiseringstjenester?

Om du har lansert, eller planlegger å lansere, et elektrisk/elektronisk produkt er Nemko din naturlige samarbeidspartner. Nemko er deltager i en rekke internasjonale og nasjonale sertifiseringsordninger. Nemko forstår betydningen av å være upartisk, vi håndterer mulige interessekonflikter og sikrer at vi utfører alle sertifiseringsaktiviteter objektivt. I tillegg til produktsertifisering har vi også over 20 års erfaring med sertifisering av ledelses- og styringssystemer. Nemkos sertifiseringstjenester kan også være et kvalitetsstempel mot dine kunder.

Hva du får

Du får med Nemko en prosess hvor både testing og relevant sertifisering utføres raskt og smidig. Du vil også få oppleve den virkelig verdien av et anerkjent sertifiseringsmerke: en Nemko sertifisering vil sikre aksept for ditt produkt hos et bredt spekter av både kunder, forhandlere og myndigheter.

Andre relevante tjenesteområder

Start sertifiseringsprosessen med vår anerkjente testing, og benytt Nemko Direct for å sikre deg adgang til alle relevante internasjonale markeder.

Kontakt oss for mer informasjon: 

Salgsteam Norge

Sentralbord: (+47) 22 96 03 30 (betjent fra 08.00 til 15.30 hverdager)
Besøksadresse: Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker

Mer informasjon om Nemkos spekter av sertifiseringsordninger og relaterte tjenester:

Nemko dekker dine behov for produktsertifisering gjennom nasjonale og internasjonale sertifiseringsordninger.

Å ha et sertifisert styringssystem er ofte en forutsetning for å være i en posisjon til å vinne kontrakter i mange deler av næringslivet, så vel som offentlig sektor.

Nemko har spesialkompetanse på personellsertifisering og er en av de største i Norge når det kommer til denne type sertifisering.

Den miljømessige utfordring verden står ovenfor, har medført en kraftig økning av regionale og lokale reguleringer. Likevel er vi nå bare i starten av en nødvendig gjennomregulering av alle sektorer og produkter for å møte klimautfordringene. 

Å benytte Nemko som en uavhengig tredjepart kan være en god løsning for å finne din rette forretningspartner og for å bygge opp et sikrere forretningsforhold med dine internasjonale leverandører. 

Alle sertifiseringsprogram for elektrisk sikkerhet krever produksjonsoppfølging. Nemko har de gode løsningene for produksjonsoppfølging hos fabrikanter.

Tredjeparts pre-shipment inspeksjon kan trygge dine internasjonale forsendelser og er et godt valg for å sikre at du mottar de korrekte varene. 

Nemko besluttet i 2016 å avvikle sine tilbudte tjenester for NS-merking av ikke-elektriske produkter. Imidlertid er EU-kravene for CE-merking av innvendige branndører blitt forsinket. Les mer her: DIBK

Nemko har derfor valgt å opprettholde sitt tilbud om administrering av NS-merking for innvendige branndører for de eksisterende kunder som har behov for det.