Bruk vår sertifisering som et kvalitetsstempel på ditt produkt

Vis at nettopp dine produkter og systemer er trygge og holder god kvalitet.  Benytt våre sertifiseringstjenester for å demonstrere samsvar med relevante industri- og sikkerhetskrav.

Hvorfor bruke Nemko sertifiseringstjenester?

Om du har lansert, eller planlegger å lansere, et elektronisk produkt er Nemko din naturlige samarbeidspartner. Nemko er deltager i en rekke internasjonale og nasjonale sertifiseringsordninger. Nemko forstår betydningen av å være upartisk, vi håndterer mulige interessekonflikter og sikrer at vi utfører alle sertifiseringsaktiviteter objektivt. I tillegg til produktsertifisering har vi også over 20 års erfaring med sertifisering av ledelse- og styringssystemer. Nemkos sertifiseringstjenester kan også være et kvalitetsstempel mot dine kunder.

Hva du får

Du får med Nemko en prosess hvor både testing og relevant sertifisering utføres raskt og smidig. Du vil også få oppleve den virkelig verdien av et anerkjent sertifiseringsmerke: en Nemko sertifisering vil sikre aksept for ditt produkt hos  et bredt spekter av både kunder, forhandlere og myndigheter.

Andre relevante tjenesteområder

Start sertifiseringsprosessen med vår anerkjente testing, og benytt Nemko Direct for å sikre deg adgang til alle relevante internasjonale markeder.
 

Mer informasjon om Nemkos spekter av sertifiseringsordninger og relaterte tjenester:

Nemko dekker dine behov for produktsertifisering gjennom nasjonale og internasjonale sertifiseringsordninger.

Å ha et sertifisert styringssystem er ofte en forutsetning for å være i en posisjon til å vinne kontrakter i mange deler av næringslivet, så vel som offentlig sektor.

Nemko har spesialkompetanse på personellsertifisering og er en av de største i Norge når det kommer til denne type sertifisering.

Nemko AS administerer per idag ordninger for sertifisering og NS-merking av flere typer produkters egenskaper. NS-merkingen bekrefter samsvar med krav i standard. Standarder er i denne sammenheng enten rene nasjonale standarder eller europeiske standarder fastsatt som Norsk Standard.

For flere produkter som per idag innehar sertifiseringslisens for NS-merking vil det på sikt bli harmoniserte europeiske produktstandarder som beskriver krav til CE-merking av gitte egenskaper. For produkter omfattet av krav til CE-merking vil det ikke lenger være anledning til NS-merking når disse bekrefter samme egenskap.

Nemko besluttet i 2016 å avslutte sin produktsertifisering for ikke-elektriske produkter. Etter 2019-12-31 er det ikke lenger anledning til å NS-merke produkter som var omfattet av disse lisensene.

I perioden frem til 2019-12-31 vil det kun være mulig å få utført administrative endringer. Med det menes sletting av hele eller deler av lisensen, ny adresse, ny kontaktperson o.l. 2019-12-31 slettes alle gjenværende lisenser for NS-merking utstedt av Nemko AS. Etter den dato vil ikke lenger Nemko administrere ordningen.

I SBC-dokumentene for det aktuelle produktet som angitt i lisensen, er oversikter over kontrollorganer som Nemko i sin tid har godkjent for ordningene. Disse bør kunne kontaktes og forespørres om eventuelle andre sertifiseringsordninger for produktene. 

Det minnes samtidig om at det er den enkelte lisensinnehavers ansvar, der det er aktuelt, å holde seg oppdatert når det gjelder eksisterende og eventuelt kommende produktstandarder med krav til CE-merking.

De sertifiserte produktene har rett til å bære NS-merket som viser samsvar med gjeldende norske standarder. Disse er harmonisert med tilsvarende europeiske normer når slike er tilgjengelige

Den miljømessige utfordring verden står ovenfor, har medført en kraftig økning av regionale og lokale reguleringer. Likevel er vi nå bare i starten av en nødvendig gjennomregulering av alle sektorer og produkter for å møte klimautfordringene. Nemko har, gjennom vårt globale nettverk, oppdatert informasjon om de legale markedskrav i de fleste land med hensyn til miljø.

Er du involvert i produksjon eller omsetning av elektriske varer trenger du også denne informasjonen.

Tredjeparts pre-shipment inspeksjon er et godt valgt for å sikre du mottar de korrekte varene.  Pres-shipment inspeksjon er også omtalt som tilfeldig sluttinspeksjon.
Dette utføres når 100% av produksjonen er avsluttet og minimum 80% er pakket for eksport.  Under inspeksjonen blir tilfeldige produkter sjekket i henhold til AQL standarder.

Å benytte Nemko som en uavhengig part kan være en god løsning for å bygge opp et sikrere forretningsforhold med dine internasjonale leverandører.

Nemko har de gode løsningene for produksjonsoppfølging hos fabrikanter.