Har du behov for informasjon om sertifisering og adgang til internasjonale markeder?

Kontakt oss

Send epost

Våre tjenester

Sertifisering

Vis at nettopp dine produkter er trygge og holder god kvalitet.  Benytt våre sertifiseringstjenester for å demonstrere samsvar med relevante industri- og sikkerhetskrav.

Produkttesting

Som en produsent av ledende kvalitetsprodukter behøver du en ledende leverandør av testtjenester. La våre internasjonalt akkreditert laboratorier og eksperter sikre at risiko og produktsikkerhet er vel ivaretatt.
 

Internasjonal markedsadgang

Ønsker du å få dine produkter raskt ut på det internasjonale markedet? Bruk Nemko Direct - vårt program for internasjonal markedsadgang for å sikre deg tilgang til de ønskede markeder.

Certified by Nemko
– and ready for all your markets


Let us show you how!