Måling av elektromagnetisk stråling

Vis dine ansatte og besøkende at din bygning ikke utsettes for stråling over tillatte grenser.

Introduksjon av ny teknologi som f.eks. 5G og AMS har skapt økt usikkerhet blant befolkningen. Bekymringene går ut på hva slags strålinger man nå utsettes for og hvorvidt disse kan være skadelige. Nemko utfører testing i og rundt bygninger, og kan utstede sertifikater som viser at stråling fra f.eks. mobilnett, trådløse nettverk og høyspentkabler ikke overgår grenseverdier.

Kilder til elektromagnetisk stråling kan f.eks.være:

  • Mobilnett
  • Automatiske strømmålere
  • Trådløse nettverk
  • Høyspentkabler

De aller fleste tester viser strålingsnivåer som ligger godt under tillatte grenser. Det er derfor høy sannsynlighet for at det samme gjelder for din bygning. Likevel vil et sertifikat gi flg:

  • En sikker bekreftelse på at deres arbeidssted ikke er utsatt for elektromagnetisk stråling over tillatte grenser.
  • En mulighet til å vise ansatte og besøkende at deres sikkerhet tas på alvor og at de ikke utsettes for stråling over tillatte grenser.

Nemko har kvalifisert testpersonell og utstyr til å måle elektromagnetisk stråling på en gitt lokasjon, som f.eks:

  • Arbeidsplass
  • Barnehage/skole
  • Offentlige bygg

Dersom ditt bygg skulle være utsatt for stråling over tillatte grenser, kan Nemko bistå med å identifisere kildene til dette og evt. gå i kontakt med relevante offentlige myndigheter.

Ta kontakt med oss i dag for et uforpliktende pristilbud!

E-post: info@nemko.com
Sentralbord: (+47) 22 96 03 30 (betjent fra 08.00 til 15.30 hverdager)
Besøksadresse: Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker

Oversikt over sertifiserte lokasjoner:

Sertifisert sted Adresse Dato
Byporten, Oslo Biskop Gunnerus' gate 6 2019-04-25
Nemko Philip Pedersensvei 11 2019-08-28