Nemko AS, Gaustadallèen 30, Oslo

En unik mulighet til å bli kjent med mulige endringer og krav i de nye standardene.

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Mål for kurset: 

  • Kjennskap til prinsipper, terminologi og krav i ISO 9001
  • Veiledning i å tolke kravene mot egen virksomhet
  • Metodetips for utvikling og oppdatering av eget kvalitetssystem

Kursleder / Foreleser:

...

Nemko USA, Inc., 2210 Faraday Ave. Suite 150 Carlsbad, CA 92008

 The seminar will highlight relevant and important updates in various regions concerning market access and requirements in technical standards for Information Technology Equipment.

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Mål for kurset: 

  • Kjennskap til prinsipper, terminologi og krav i ISO 14001.
  • Veiledning i å tolke kravene mot egen virksomhet.
  • Innføring i miljøregelverket.
  • Metodetips for utvikling og oppdatering av eget miljøledelsessystem.

...

Pages