Nemko inviterer til CE-seminar 8 mai

Date:
Time: 
09.00 – 16.00
Place: 
Forskningsparken Konferansesenter, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Norwegian

Praktisk guide for importører og distributører om CE-merking og krav ved handel av elektrisk utstyr. 

I løpet av det siste året har et betydelig antall endringer trådt i kraft for aktører innen handel og/eller produksjon av elektrisk utstyr. Lurer du på hva dette innebærer med hensyn til dokumentasjon av nye krav og nødvendige modifikasjoner til eventuell eksisterende fabrikanterklæringer og tekniske dokumenter?  Lurer du på hva myndighetene vil kreve av deg hvis du er en av de som er valgt ut til kontroll?

Agenda

08:30 - Registrering, kaffe og mingling
09:00 - Velkommen v/ Emanuela Rokke, Salgsdirektør,  Nemko
09:15 - Norsk handel og Produktansvar    v/ Jan Røsholm, Direktør Elektronikkbransjen  
09:35 -  CE-merking, norske forskrifter og ansvar v/ Jon Ivar Tidemann, VP miljøtjenester  Nemko

10:45 - Risikovurdering v/ Geir Hørthe, Sertifiseringsleder, Nemko
11.15 - Elektromagnetisk stråling og radiosendere-mottagere v/ Roy Uggerud, Avdelingsleder, Nemko radiotjenester

13:00 - Forbrukerprodukter (LVD/GPSD)  v/Geir Hørthe
13:20 - RoHS v/Jon Ivar Tidemann
13:40 - Krav til energibruk (ErP og Energimerkedirektivet) v/Jon Ivar Tidemann

14:25 - Kontroll / Utfylling av Samsvarserklæring  v/Jon Ivar Tidemann
15:15 - Nkoms ansvar og markedskontroll i Norge og Europa    v/Paul-Erling Lia, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

15:45 -  Spørsmål, svar og avslutning v/Emanuela Rokke
16:00 - Slutt

Pris: 6200 kr (4800 kr for påfølgende deltagere fra samme firma)

 

Påmelding